Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O.B.S! Vilken utskrift Du än gör, som innehåller någon form av personuppgifter, måste behandlas med försiktighet! Låt inte sådana utskrifter ligga och drälla på mottagningen hur som helst.

Journal >


I de flesta listor kan Du högerklicka i listan och välja "Skapa PDF" för att skriva ut listan till en PDF-fil.

Om Du väljer "Skapa PDF" får Du upp ett fönster ...

I den nedre högra rutan ser Du alla ingående kolumner i listan. Du kan utesluta valfri(a) kolumner genom att dubbelklicka på kolumn-namnet eller klicka på

I fallet ovan har personnummer valts att det inte skall skrivas ut.

Man kan även skriva ett meddelande/rubrik på urskriften ...


Journal >  • No labels