Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kommer åt frikortshanteringen via  antingen på verktygsraden eller genom att högerklicka på patienten/bokningen och välja  (Ctrl + Shift + F).

Det är samma bild för e-frikort och manuella frikort.

"e-Frikort (Internet)" Om du vill logga in i e-frikortsportalen på internet.

"Reg. samtycke" Om du (patienten) vill registrera sitt samtycke till att vara med i e-frikort. Samtycke måste finnas för att använda e-frikort.

"Avreg. samtycke" Om du (patienten) vill avregistrera sitt samtycke till att vara med i e-frikort. O.B.S! Att alla transaktioner och ev. frikort i e-frikort tas bort i och med detta.

"Registrera betalning" Om du behöver efterregistrera besök eller t.ex. om patienten varit hos annan vårdgivare som ej har e-frikort.

"Ta bort betalning" Markera betalning, klicka på "Ta bort betalning".

"Lista frikort" visar tidigare frikort.

"Nytt" registrerar ett nytt manuellt frikort.

"Utskrift" Om Du vill skriva ut alla uppgifter på högkostnadsskyddet, högerklicka i listan och välj "Skapa PDF".

Registrera nytt pappersfrikort

  • Välj Nytt frikort.

  • Fyll i uppgifterna.
  • Spara.

Ta bort frikort

  • Öppna frikort med 
  • Klicka på 
  • Markera frikortet och välj Ta bort.
  • No labels