I ex patientuppgifter finns . Där visas patientens händelselogg, allt viktigt som gjorts, registrerade besök. bokningar, om journalen öppnats o.s.v.

I tidboken, om du högerklickar, kan du välja "Visa händelselogg". Då visas alla händelser i tidboken som gäller patienten.

Om du där markerar en rad kan du välja att se patientens hela händelselogg.

Om du där markerar på en rad med en viss behandlare kan du välja att titta på behandlarens kompletta händelselogg.

Händelselogg  finns på fler platser i SG-X och fungerar på ungefär samma sätt.


  • No labels