Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 Skriver ut en telefonlista på bokningar i kalendern:

O.B.S! Vilken utskrift Du än gör, som innehåller någon form av personuppgifter, måste behandlas med försiktighet.

Du kan välja vilka datum listan skall innehålla. Kan vara en bra funktion om Du skulle tvingas ringa återbud för en hel dag p.g.a. sjukdom. Listan innehåller bokad(e) tid(er) och kontaktuppgifter.

Vill Du skriva ut lista för en viss dag, klicka i datumrutan först

 

Klicka sedan på

Du kan även skicka SMS till flera samtidigt. Håll ned Ctrl och markera de Du vill skicka till. Vill Du skicka till alla, markera den översta, håll ned Shift och bläddra med "pil ned" för att markera alla.

O.B.S! Alla markerade måste samtycka till SMS och ha ett mobilnummer angivet.

Du får även ett "kvitto" på att det är skickat.


Det finns två utskrifter att välja på:

1.)  Ger en lista som nedan som inkluderar tomma rader.
2.)  Ger följande utskrift som bara tar med slottar med bokningar.


  • No labels