Inställningar, Användarinställningar, fliken Externa tjänsterAlfa e-recept:

Integration:

Ange om integrationen med e-recept skall vara aktiv.


E-frikort:

Jag har godkänt avtalen för e-frikort med regionen:

Bekräfta att du godkänt e-frikortsavtalen med regionen genom inloggning med e-tjänstekortet på https://efrikort.cgi.se eller på annat sätt.


ExorLive:

Sökväg:

Ange sökvägen till ExorLive WebWrapper.

Du måste installera WebWrapper från ExorLive, du hittar programmet här https://webwrapper.exorlive.com/


Mobilus:

Sökväg:

Ange sökvägen till Mobilus-programmet.


Personuppgiftstjänst (endast Region Stockholm):

Kontonamn:

Får du från Region Stockholm då du ansöker om tjänsten, eller om du sedan tidigare har kunnat hämta personuppgifter och har inloggningsuppgifter kan du använda dessa. Tidigare typiskt anv.namn är de fem första siffrorna i kombikanumret. Nya konton HSA-ID, ex. HSA5_p.

Lösenord:

Får du från Region Stockholm då du ansöker om tjänsten, eller om du sedan tidigare har kunnat hämta personuppgifter och har inloggningsuppgifter kan du använda dessa. Tidigare typisk lösen är sex siffror. Nya konton ett mer kryptiskt lösenord.

Om Du saknar uppgifter, ansök så här >>>


Physio Tools®:

Användar-ID:

Unikt användar-ID för aktuell Physio Tool's licens.

Sökväg:

Ange sökvägen till Physio Tool's programmet.


Physitrack®:

PMS Token:

Ange unik kod som är minst 20 slumpmässiga tecken. Samma kod ska anges under Användarinställningar | Integrationer | Antwork SGX i Physiotracks. Läs mer här
  • No labels