På varje ärende, i ärendebilden (patientöversikten) finns JAAMIS, ett utvärderingsinstrument för behandlingsresultat:

JAAMIS ger en möjlighet att få en total sammanställning av behandlingsresultat.

När du anger mål skrivs i journalen:

JAAMIS
Mål: 5 Adekvat funktions- och aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri

När du anger resultat skrivs i journalen:


JAAMIS
Mål: 5 Adekvat funktions- och aktivitetsförmåga och/eller besvärsfri
Resultat: 2 Bibehållen funktions- och aktivitetsförmåga och/eller kunna hantera symtom/besvär till viss del
Kvot: 0,4
  • No labels