Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Arbeta med, Grupper (Ctrl + G), markera gruppen och klicka på 

Högerklicka i listan och välj vilken typ av utskrift Du vill ha
Du kan sedan välja vilka uppgifter som skall komma med på ustkriften:


 Tänk på att en sådan lista innehåller känsliga uppgifter och bör inte förvaras hur som helst.  • No labels