Arkiv | Systemadministration | Systeminställningar.Allmänt:

Alla får redigera gemensamma mallar:

Du kan välja om alla användare skall få redigera gemensamma mallar för journaler, brev o.s.v. Ja/Nej.


Automatiskt avslut/stängning av ärende:

Du kan välja antal dagar efter senaste besök som ärende skall stängas automatiskt. Ange 40-300 dagar, 0 för att inaktivera.


Radering av patienter (senaste behandling äldre än 10 år).

Kontakta Antwork för denna inställning.


Sök alla patienter utan filter:

Var god kontakta supporten för att ändra denna inställning. Ja/Nej. (Kontakta supporten för denna inställning)


Antwork:

Endast för Antworks personal.

Under Arkiv, Systeminställningar, fliken Tidbok/Webbtidnok:


Använd uppgifter från specifik mottagning:

Ange vilken mottagnings uppgifter som ska visas i webbtidboken. Som standard visas den första aktiva mottagningens uppgifter. Ange 0 för att använda standard.


Texter:

Rubrik:

Ange en kort beskrivning (en rad).


Sidfot:

Ange en längre beskrivning av Din verksamhet (Flera rader). Se här >>>


Tidbok / Visning:

Markera bokningsbara tider.


  • No labels