Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Under Arkiv, Systeminställningar, fliken System:


Allmänt:

Alla får redigera gemensamma mallar:

Du kan välja om alla användare skall få redigera gemensamma mallar för journaler, brev o.s.v. Ja/Nej.


Automatiskt avslut/stängning av ärende:

Du kan välja antal dagar efter senaste besök som ärende skall stängas automatiskt. Ange 40-300 dagar, 0 för att inaktivera.


Sök alla patienter utan filter:

Var god kontakta supporten för att ändra denna inställning. Ja/Nej. (Kontakta supporten för denna inställning)


Antwork:

Endast för Antworks personal.

Under Arkiv, Systeminställningar, fliken Tidbok:


Visning:

Visa bokad av:

Ange om det ska synas i tidboken vem som har registrerat bokningen om annan än kalenderns ägare.

Under Arkiv, Systeminställningar, fliken webbokning:


Texter:

Rubrik:

Ange en kort beskrivning (en rad).


Sidfot:

Ange en längre beskrivning av Din verksamhet (Flera rader). Se här >>>


Tider:

Antal veckor som visas:

Ange antal veckor som är bokningsbara inkl. innevarande vecka.  • No labels