Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Registrera ny patient

  • Meny | Arbeta med | Ny patient
  • NY i Patientregistret
  • Ny i Välj patient vid bokning av patient i kalendern.

Patientuppgifter kan redigeras under  som finns i de flesta fönster.Patientuppgifter

För att registrera en patient måste personnummer eller födelsedatum + kön anges.


Samtycken

O.B.S! Tänk på att patienten skall tillfrågas, informeras och ge sitt samtycke innan samtycke kan anges. Patienten har alltid rätt att återta sitt/sina samtycken när som helst.

Kommunikation via SMS/e-post. Om patienten samtycker till "Kommunikation via SMS/e-post" matar du även in mobilummer och e-postadress.

Delad journalföring. Delad journalföring innebär att Dina kollegor på mottagningen kan ta del av patientens journal.

Vårdnadshavare samtycker till att patienten genomför sin rehabilitering utan vårdnadshavarens närvaro. Är patienten under 18 år kan Du inhämta vårdnadshavarens samtycke till att patienten "genomför sin rehabilitering utan vårdnadshavarens närvaro".


Om Du anger "Varningstext" visas detta med  i Patientregistret och i journalen.

Om patienten bär på en allvarlig smittsam sjukdom visas detta med  i Patientregistret och i journalen. 

I kalendern visas detta med !!! för att inte "sticka ut" för mycket.

 Registrera ärende

Om Du vill registrera ett ärende direkt, spara med Ctrl + S och tryck sedan F7.

Du kommer då in i ärendebilden (patientöversikten)

Hämta personuppgifter (PU-tjänsten)

I dagsläget är tjänsten endast tillgänglig för användare i Stockholms läns landsting. Hör av dig om intresse finns för betaltjänsten SPAR. 

Aktivera tjänsten, se Inställningar för att hämta patientuppgifter

Mata in personnummer och tryck TAB eller klicka på  för att hämta personuppgiftes å hämtas patientuppgifter.


Ändra personnummer >


  • No labels