Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kommunikationshistorik: Under Fler patientrelaterade val  kan Du se kommunikationshistorik för patienten.

Där visas  både SMS och E-postkontakter Du haft med patienten:

Om Du markerar en rad kan Du se vad Du skrivit:  • No labels