Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nya Windows 10 har oftast Microsoft Edge inställd som standardwebbläsare. Utan att lägga några övriga synpunkter på den webbläsaren så är inte landstingets applikationer som ex. e-frikort, ARV-portalen o.s.v. anpassade för att fungera i Microsoft Edge.

Därför måste Du byta till ex. Internet Explorer eller Google Chrome. Dessa två vet vi fungerar men det kan givetvis finnas andra.


Välj Start och skriv sedan Standardappinställningar.

  • Välj Standardappinställningar i sökresultatet.

  • Under Webbläsare väljer du den aktuella webbläsaren och sedan Google Chrome, Microsoft Internet Explorer eller någon annan webbläsare.


    Inställningar för standardwebbläsare  • No labels