Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nya Windows 10 har oftast Microsoft Edge inställd som standardwebbläsare. Utan att lägga några övriga synpunkter på den webbläsaren så är inte landstingets applikationer som ex. e-frikort, ARV-portalen o.s.v. anpassade för att fungera i Microsoft Edge. Därför måste du byta till exempelvis Google Chrome.

Skriv in Standardwebbläsare i sökfältet. Browser om ditt operativsystem är på engelska.

Välj standardwebbläsare.

Under Webbläsare väljer du den aktuella webbläsaren och sedan Google Chrome.
  • No labels