Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skriv in Standardwebbläsare i sökfältet. Browser om ditt operativsystem är på engelska.

Välj standardwebbläsare.

Under Webbläsare väljer du den aktuella webbläsaren och sedan kan du välja någon av de installerade webläsarna.




  • No labels