Under  kan Du skriva ut adresser till patient, företag, läkare, kontakter direkt på kuvert.

Fönsterkuvert: Skriver ut en adress på A4 med adressen anpassad till C5H2 fönsterkuvert.

Direkt på kuvert: Skriver ut adress direkt på kuvert (90° roterat).

Direkt på kuvert med avsändare: Skriver ut adress direkt på kuvert med avsändare uppe till vänster (90° roterat).


  • No labels