Fler kalenderrelaterade val hittar du under Tidbok och under Tidsschema.


Kalender


Namn:
Du kan byta namn på tidboken.

Normal bokningslängd:
Bokningslängd som är förvald/föreslås när du skapar en ny bokning.

Standard visningsperiod:
Så kalendern presenteras, d.v.s. bokningarnas längd. Du kan välja mellan 5 till 50 minuter.
Du kan ändra direkt i kalendern med  - men inställningen sparas endast tills du stänger kalendern. Nästa gång kalendern öppnas visas återigen standard visningsperiod. 

Normal arbetstid:
Normal arbetstid visas med vit bakgrund i tidboken, övrig tid visas med grå bakgrund. Du kan ändra arbetstid för specifika dagar genom att högerklicka på dagen och välja Sätt arbetstid. Bokningar och schemaläggningar påverkas inte av arbetstid.

Kalenderdelning: 
Se här.

Bakgrundsfärg spärrade tider: 
Se här.

Bakgrundsfärg resurskalender: 
Om det är en resurskalender kan du bestämma färg på "titelraden" i kalendern, se här.

Webbtidbok: 
Du kan markera att kalender skall kopplas till webbtidboken. 
OBS! Hela kalendern läggs INTE ut på webben, endast de tider du väljer att lägga ut.Tidbok

Snabbval - bokningar

Du kommer åt dina snabbval genom att högerklicka på valfri tid i tidboken. Du kan välja att lägga till en eller flera bokningar per snabbval.Tidsschema

Snabbval - bokningsbara tider

För att lägga till snabbval för bokningsbara tider måste du ha lagt till behandlingstyper.
Du kommer åt dina snabbval genom att högerklicka på valfri tid i tidsschema. Du kan välja att lägga till en eller flera bokningsbra tider per snabbval.


  • No labels