Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under  och/eller menyval "Kontroller" hittar Du påminnelser och dokumentbevakning. Du kan välja om Du vill se hela klinikens påminnelser eller bara Dina egna.


Klicka på NY eller på  på huvudmenyn

Du kan välja datum när påminnelsen skall komma, + knappar för 1, 2 eller 4 veckor.

Om Du anger en tid så kommer "äggklockan" att signalera när tiden infaller:  blinkar röd.

Om påminnelsen gäller en patient så kan Du söka i patientlistan.

Skall Du skriva mycket så klicka på  så öppnas ett större skrivfält.


Du kan söka bland påminnelser på Personnummer, Namn och Meddelande, antingen enskilt eller som i bilden ovan på alla tre samtidigt.

Dubbelklicka på en påminnelse om Du vill redigera.


  • No labels