Öppna patientöversikten  (F7) 


Klicka på NY


Fyll i Kontaktorsak, kontaktdatum, ev. besvärsdebut, diagnos och mål (JAAMIS).


I det här fallet kommer det nu att finnas två ärenden på patienten


Så länge båda ärendena är öppna, pågående, så kommer Du att få välja vilket ärende Du ex. skall registrera besök på, Achillestendinit eller ryggbesvär:

Markera ärendet och klicka på 

Från ovanstående bild kan Du även snabbregistrera ett nytt ärende i den högra rutan.
  • No labels