Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Inställningar | Klinikinställningar

Se inställningar under respektive flik nedan:

Principen för alla inställningar är att du dubbelklickar på raden för att ändra värde

Besök >

Externa tjänster >

Fakturering och betalning >

Journal >

Remiss >

Övrigt >


  • No labels