Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under  (Alt + i) i de flesta fönster kan du registrera att Id-kontroll är utförd.

Klicka i det alternativ som är relevant. En systemanteckning sker i journalen.


Mobilt BankID

  • Be patienten att starta sin BankID-app på sin mobiltelefon.
  • Välj Id-kontroll, identifikationssätt Mobilt BankID och Spara.
  • En ruta med patientens personnummer visas. Välj Logga in.
  • Patienten får upp en förfrågan om att identifiera sig. Notera att det kommer att stå Antwork AB som utställare i BankID-appen.
  • När patienten har identifierat sig journalförs "Id-kontroll utförd, Mobilt BankID".

För att använda tjänsten måste vårdgivaren ange att autentisering av patient via BankID tillåts. Detta gör du som klinikadministratör under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | Mobilt BankID | Autentisering av patient via BankID. 

Att använda tjänsten medför en extra kostnad och faktureras på nästa faktura på samma sätt som kostnad för SMS.


  • No labels