Under  (Alt + i) i de flesta fönster kan du registrera att Id-kontroll är utförd.

Klicka i det alternativ som är relevant. En systemanteckning sker i journalen.


Mobilt BankID

  • På grund av ändringar i hur BankId fungerar är denna funktion borttagen ur SGX.


  • No labels