Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

O.B.S! Gäller Brev, Intyg o.s.v.

Du kan skapa brev direkt från journalen om Du ex vill skicka ett notat till remittenten eller skriva vilket brev eller intyg som helst. 

Om Du vill ha journaltext med i brevet, markera texten, kopiera  (Ctrl + C), högerklicka igen och välj "Skapa brev".

Du får då välja brevmall. I brevmallen finns "Text här". Markera "Text här" och klicka på  eller tryck (Ctrl + V) och brevet är klart (om Du inte vill komplettera med något).  • No labels