Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öppna patientregistret  (F8).

I sökrutan högst upp, skriv in komplett personnummer och tryck Enter


Om patienten inte finns i systemet frågas om Du vill skriva in patienten.

Du kommer då till inskrivningsbilden för att skriva in ny patient.

När Du sparar och stänger inskrivningsrutan frågas om Du vill skapa ett ärende. Det är klokt att göra det här.


Du kommer till bilden för att snabbregistrera ett ärende. Ange kontaktdatum och kontaktorsak.


När Du parar och stänger den bilden kommer Du tillbaka till patientregistret. Patienten finns då i listan och Du kan börja jobba.


Klicka på  (Ctrl + K) om Du vill boka in patienten i kalendern. 


  • No labels