Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleE

E-frikort, integration (under externa tjänster)

E-frikort (hantera)

Enkel VAS-skala (Ctrl + ALt + W)

E-post

Inställningar E-post

Kommunikationshistorik

E-recept

E-tjänstekort

Ersättning för asylsökande/utlänningar

Ersättningskoder

Ny ersättningskod

Ersättningstak

Kontrollera

Ändra

EU-patient - registrera i ARV (SLL)

Externa dokument

Externa tjänster

Inställningar externa tjänster

Extratext i kalender

Expand
titleF

Fakturajournal

Fakturasammanställning/samlingskvitto

Fakturera

Behandlarens namn på fakturan

Betalningsfrist

Fakturaavgift

Fakturanummer

Kontantfaktura (kvitto)

Konteringar

Kreditera faktura/kontantfaktura

Meddelande/text på faktura

Tag bort kontanthantering och fakturering i SGX

Uteblivet besök

Fakturor Du inte får betalt för

FAR - Fysisk Aktivitet på Recept

Skicka FAR med mail

FAOS

Fascial Manipulation Assessment Chart

Febertermometern

Felaktigt notat (fel patient)

Fjärrhjälp

Fil till landstinget

Sändningar

Fler patienter samma tid

Fler patientrelaterade val

Flytta bokning

Flytta journalnotat

Fraser/frasminne

Frikort (både manuellt och e-frikort)

Användarhandbok e-frikort (Webbapplikationen)

Manuell hantering av högkostnadskort (SLL)

Reducerad patientavgift (resterande upp till frikort)

Registrera annan taxa trots frikort

FYSIO-X

Företag & försäkringsbolag

Företagsbesök

Försäkringsbesök

Försäkringspatienter

Försäkringsärende

Söka på skadenummer (Ctrl + F8)

Försäljning

Försäljning (hantera articklar)

...

Expand
titleK

Kalenderdelning

Kalenderöversikt

Kallelse

Kassarapport

Klinikinställningar

Lägga till användare i klinik

Kolla takhöjd

Kombika/vårdgivar ID

Kommunikation

Kommunikationshistorik

Kontaktsätt (endast vissa landsting)

Kontaktsätt (behandlingstyper)

Kontantfaktura

Betalsätt

Personnummer på kontantfaktura

Så här ser fakturan ut

Ta bort kontanthantering och fakturering i SGX

Konton

Kontroll av personnummer och födelsedatum

Kontrollera NET-ID och certifikat på din dator

KOOS

KOOS-Child

Kopiera bokning

Kopiera personnummer från kalendern (Alt + C)

Kopiera vecka

Kortkommandon

Kortläsare

Kreditera faktura

Betald faktura

Ej betald faktura

Kundförlust

Kvitto till patienten

Betalsätt

Personnummer på kvitto

KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder)

KVÅ'er standardinställningar

...

Expand
titleO

Ofakturerade besök

Om Du inte får betalt av patienten

Oswestry ryggscore

Expand
titleP

Patientanteckning

Patientavgifter (Avgiftskoder)

Annan betalare

Närstående

Om Du inte får betalt

Patienter med LMA-kort

Patienter per kommun

Patientjournal (Ctrl + J)

Diagnoser i journal

Mallar för journal

Korrigera notat

Länkar i journal

Notat på fel patient

Sekretessnotat

Signera notat

Sökord

Text och formatering

Visning i journalen

Patientkategori

Patientkommunikation

Patientkort

Patientregister (F8)

Avsluta patient

Skyddad identitet/sekretess

Söka i patientregistret

Söka patient (Ctrl + F8)

Utskrift patientregister

Patientuppgifter (Ctrl + P)

Patientöversikt (F7)

Personnummer

Ändra

Kontroll av personnummer och födelsedatum

Kopiera från kalender (Alt + C)

På kvitto/kontantfaktura

Saknas

Ersättning

Physio Tools®

"Pickers"

Priser

Privera, Pricomp

Inställningar Privera, Prikomp

Produktregister

PSFS - PatientSpecifik Funktionell Skala (Ctrl + Alt + P)

Påminnelser

...

Expand
titleU

Uteblivet besök barn/åldring

Uteblivet besök, fakturera

Om Du inte får betalt

Utgående remiss

Utlänningar

Registrera utlänningar i ARV (SLL)

Utvärdering JAAMIS

Bakgrund JAAMIS

Utskrifter

Adressutskrift på kuvert

Journal

Patientregister

...