Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Expand
titleB

Bath Ankylosing Spondylitis

Behandlarens namn på fakturan

Behandlingstid på besök

Behandlinstyper (i kalender)

Besök

Besökskategori

Standardinställning

Makulera besök

Sända på nytt

Besöksregister (Ctrl + B)

Besöksregistrering (Ctrl + R)

Använd inte frikort

Försäkringsbesök

Registrera företagsbesök

Registrera försäkringsbesök

Registrera gruppbesök

Registrera hembesök

Registrera annan taxa trots frikort

Ångra makulering av besök

Ändra registrerat besök

Besöksstatistik

Besök registrerat på fel ärende

Betalsätt

Bildjournal

Bjussa på patientavgiften

Blanketter

Tomma blanketter

BMI (Body Mass Index)

Boka in grupp

Boka nybesök

Tidbok (F3)

Administrativa bokningar, ex. LUNCH

Avboka patient

Behandlingstyper

Boka fler tider samma patient

Boka in patient

Bokningsbekräftelse, redigera

Dela kalender

Boka fler patienter samma tid

Byta namn på kalender

Extratext i kalender

Inställningar

Flytta bokning

Kopiera bokning

Kopiera vecka

Navigera i kalender

"Normal" arbetstid

Normal bokningslängd

Redigera bokning

Reservera tid för nybesök

Resurskalender

Ny resurskalender

Boka i resurskalender

Skapa ny kalender

Skriva fritext i kalender

Spärra tider i kalender

Standardbokningar i kalender

Standard periodstorlek (visning i kalender)

Söka nybesökstider

Tidvisare

Systeminställning: Visa vem som bokat i kalendern

Tidsshema

Webbokning, Inställningar

Webbokningar (gammal)

Ändra bokningslängd

Ändra tidschema

Brev

Mallar för brev

Ny brevmall

Brev från journalen

Byta betalsätt

Byta klinik (F4)

Byta lösenord

Byta webbläsare

...

Expand
titleK

Kalenderdelning

Kalenderöversikt

Kallelse

Kassarapport

Klinikinställningar

Lägga till användare i klinik

Kolla takhöjd

Kombika/vårdgivar ID

Kommunikationshistorik

Kontaktsätt (endast vissa landsting)

Kontantfaktura

Betalsätt

Personnummer på kontantfaktura

Så här ser fakturan ut

Ta bort kontanthantering och fakturering i SGX

Konton

Kontroll av personnummer och födelse datum

Kontrollera NET-ID och certifikat på Din dator

Konvertera till nya SGX

KOOS

KOOS-Child

Kopiera bokning

Kopiera personnummer från kalendern (Alt + C)

Kopiera vecka

Kortkommandon

Kortläsare

Kreditera faktura

Betald faktura

Ej betald faktura

Kundförlust

Kvitto till patienten

Betalsätt

Personnummer på kvitto

KVÅ (klassifikation av vårdåtgärder)

KVÅ'er standardinställningar

...