Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Se en patient's framtida bokningar.

Under Tidkort  (Ctrl + T) i kalendern, patientregistret och patientöversikten kan Du ta fram patientens bokade tider.

Du kan skriva ut tidkortet, skicka det med E-post eller kopiera det till klippbordet för att kunna klistra in det i ett SMS.


Även i patientöversikten (F7) kan du se patientens framtida bokningar

Om du dubbelklickar på en bokning här öppnas den tidbok (och dag) där bokningen finns.


  • No labels