Du kan:

  • Se registrerade transaktioner (betalningar).
  • Registrera transaktion manuellt.
  • Ta bort registrerad transaktion.
  • Registrera samtycke (från patienten) att visa även andra vårdgivares transaktioner.
  • Visa även borttagna transaktioner.
  • Avregistrera samtycke till att vara med i e-frikort. O.B.S! att avregistrering innebär att samtliga frikortsuppgifter som finns på patienten raderas och kan inte återställas!

Inställningar för e-frikort hittar du under Inställningar, Klinikinställningar, Externa tjänster.


Det går även att visa historik på nuvarande och tidigare frikort:

Här kan Du även ta bort ett frikort om det blivit fel. Markera raden och klicka på "Ta bort" (gäller bara manuella pappersfrikort).

För att använda e-frikort (elektroniskt frikort i vissa regioner)

Om du i Inställningar, Klinikinställningar, fliken Externa tjänster markerat "Integration" = Ja och angivit ett "Vårdgivarnamn på e-frikortstransaktionen" så skall e-frikort fungera automatiskt.

Du måste ha ett avtal med regionen för att använda tjänsten och även ett avtal med Antwork AB.

Kontakta supporten för att få hjälp att komma igång.
När Du registrerar besök på en patient som är med i e-frikort kan det ex. se ut så här:

Det betyder att patienten har 700:- kvar till frikort.

När Du registrerar besöket får Du en fråga om Du vill registrera 200:- (eller gällande patientavgift) till e-frikort.

Om samtycke till e-frikort saknas måste patienten tillfrågas och samtycke registreras.

När frikort uppnåtts kommer det automatiskt att registreras i SGX.

O.B.S! Detta visas högst upp i SGX om registreringen fungerat som den skall:

Om inte den visas behöver du kontrollera att registreringen skett, klicka på  för att se transaktionerna.

Användarhandbok e-frikort (Webbapplikationen) >


  • No labels