För att markera text: Håll ner vänster musknapp och "dra" över texten:

Om Du skall sätta markören längst upp till vä. i ex. journalen, tryck (Ctrl + Home)

För att markera hela texten i ett föster, tryck (Ctrl + A).

För att markera ett ord, dubbelklicka på ordet. Trppelklick markerar hela stycket.

Du kan också använda markören som utgångspunkt, hålla mer Skift, och stega med piltangenter (nedåt och/eller till hö) till det ställe markeringen skall sluta.

Skall Du markera en text från markören och till slutet av texten, Håll ned (Shift + Ctrl) och tryck (End).

Ett annat trix att markera text är att placera markören där markeringen skall börja, (Shift + Ctrl) och använd piltangent hö. för att markera ett helt ord för varje tryck på piltangenten.För att kopiera text: Markera texten och tryck (Ctrl + C)

För att klippa ut text: Markera texten och tryck (Ctrl + X)

För att klistra in kopierad eller urklippt text, sätt markören där texten skall in och tryck (Ctrl + V)

Ångra senaste manöver: tryck (Ctrl + Z)


I journalen finns ikoner (knappar) för detta:

 (Ctrl + X) Klipper ut text

 (Ctrl + C) Kopiera text

 (Ctrl + V) Klistra in text

 (Ctrl + Z) Ångra


  • No labels