SGX har funnits på marknaden sedan slutet av förra århundradet. Först i en DOS-version, sedan Windows desktop och nu som en säker och praktisk molntjänst.

Det är från grunden utvecklat av en sjukgymnast men numera även av två erfarna systemutvecklare. SGX används främst av sjukgymnaster/fysioterapeuter, naprapater och kiropraktorer men även av privata läkare.

Inloggning i SGX sker via tvåfaktorsinloggning med SITHS-kort, Yubikey (engångskoder) tillsammans med lösenord eller Mobilt BankID.

Hjärtat i systemet är tidboken . Utifrån den når man alla funktioner som har med patienten att göra, som t. ex. patientjournal, besöksregistrering, status, remisser och remissvar.


Från tidboken skickar Du enkelt SMS-påminnelser och bokningsbekräftelser via e-post.

Är man flera behandlare på mottagningen kan man "dela" varandras kalendrar för att hjälpas åt med bokningar, återbud o.s.v. Har man en receptionist kan denne få tillgång till samtliga tidböcker för att sköta bokningar och andra patientkontakter som en receptionist kan sköta.

Via ikonerna på verktygsraden högst upp når Du alla funktioner som har med patienten att göra.

Under våren 2019 kommer även webbtidbokning att införlivas i SGX.

Man måste inte arbeta utifrån bokningskalendern även om det ger många praktiska fördelar. Man kan istället utgå från

Patientregistret I patientjournalen har du tillgång till fraser, frasminne och mallarJournalen skrivs på den vänstra sidan och hela journalen listas på höger sida.

Man kan korrigera journaltext som blivit felaktig av misstag.

Det går att skriva sekretessnotat som bara behandlaren kan läsa oavsett vad som helst.

Det finns möjlighet att länka externa dokument till journalen och även att scanna dokument till journalen.

Är man fler vårdgivare i systemet kan man dela patientens journal efter inhämtande av samtycke från patienten.

Även i tidboken når Du det mesta som gäller patienten via ikonerna på verktygsraden.

Du kan använda journalmallar, fraser och det finns även ett frasminne som ersätter text medan Du skriver.

Du skapar enkelt en fil att skicka till regionen via Gvr, Privera, Priva, PriComp, Avir eller LisBet

Det finns ett flertal status att tillgå i SGX.

Även en akupunkturjournal är integrerad.

Träningsprogram med enklare övningar.


  • No labels