eFrikort - en webbapplikation där vårdgivare kan logga in och göra elektronisk hantering av högkostnadsskydd och frikort för besök i den öppna sjukvården.

I SGX har vi koppling till e-frikortstjänsten som innebär att du inte behöver logga in i e-frikortstjänsten utan har direkt åtkomst till patientens alla e-frikortsuppgifter direkt i SGX. Du kan t.ex. läsa uppgifter, registrera och ta bort betalningar och hantera samtycken.
För att integrera till e-frikortstjänsten via SGX behöver varje vårdgivare ett HSA-id för organisationen samt ett e-frikortsavtal med både regionen och med Antwork AB.
Alla som ska registrera betalningar till e-frikortstjänsten behöver ha ett personligt HSA-id.

Flera regioner erbjuder inte HSA-id och e-tjänstekort utan hänvisar till privata aktörer för detta. Observera att du inte behöver något e-tjänstekort för att använda e-frikortstjänsten via SGX. Dock kan din region kräva e-tjänstekort för andra tjänster eller för att signera avtal mm. Hör med din region vad som krävs. Du kan spara pengar genom att bara köpa HSA-idn.


Kom igång med E-frikortstjänsten

 1. Du behöver ha två HSA-idn, ett personligt och ett för organisationen. Mer information finns under HSA-id och e-tjänstekort.
 2. Logga in på eFrikort och godkänn deras avtal eller kontakta regionen och fråga om du kan godkänna deras avtal på annat sätt. När du har tecknat avtal med din region och har tillgång till e-frikort och till att kunna registrera i e-frikort meddelar du oss på Antwork AB.
 3. Godkänn Antworks avtal "Integrationsavtal eFrikort via SGX". Meddela Antwork att du vill använda dig av e-frikortstjänsten i SGX så skickar vi vårt avtal för godkännande till dig.


SGX har idag integration till e-frikortstjänsten i följande regioner

 • Region Stockholm
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Västmanland
 • Region Dalarna
 • Region Östergötland
 • Västra Götalandsregionen
 • Region Sörmland
 • Region Kronoberg
 • Region Halland
 • Region Jönköping
 • Region Norrbotten
 • Region Västernorrland

Om vi saknar integration till e-frikortstjänsten i din region och du är intresserad av att använda tjänsten i SGX kontaktar du oss så beställer vi tillgång även till din region. Notera att Region Uppsala har nekat privata aktörer såsom SGX tillgång till e-frikortstjänsten.

 • No labels