Om du har avtal med Region Stockholm ska du använda denna tjänst istället som är gratis.

Här kan du läsa om deras avtal och priser, https://www.statenspersonadressregister.se/master/start/vara-tjanster/priser/
Fakturering sker direkt från SPAR och ingen extra kostnad tillkommer i SGX.


Innan du kan aktivera tjänsten i SGX måste du ansöka om tillstånd hos Skatteverket. Varje juridisk slutanvändare av uppgifterna måste ha ett eget avtal. Ansökan tar normalt bara ett par dagar att behandla.
Du måste fylla i 2 blanketter

  • SKV 1537 Blankett för Ändringsavisering, Nulägesavisering, Personnummersättning och Personsökning
  • SKV 1546 Bilaga för att ange att Antwork blir ditt ombud

Du hittar blanketterna här.

Ni ska ansöka om denna tjänst


På bilagan för ombud ska du ange detta, dvs Antworks uppgifter.
  • No labels