Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Alla priser i prislistan är specificerade exklusive moms.

Vad kostar SGX?

SGX är en prenumerationstjänst och kostar 500 kr/mån och användare. 

 • Fakturering sker halvårsvis i förskott (eller efter överenskommelse).
 • Det är ingen startkostnad för programmet.
 • Införande, lagring av data, säkerhetskopiering och support via e-post, telefon och fjärrstyrning ingår i månadsavgiften. 
 • Receptionister betalar ingen månadskostnad, dock eventuella tilläggskostnader.

Kontakta oss för mer information och prisuppgifter gällande inläsning av uppgifter från annat journalsystem. 

Tilläggskostnader

 • SMS kostar 60 öre/st. Ingen fast månadskostnad tillkommer och inget separat abonnemang krävs.
 • Hämta personuppgifter via SPAR kostar 80 öre/hämtning. Ingen fast månadskostnad tillkommer dock måste du ansöka om ett eget avtal
 • Inloggning med Mobilt BankID kostar 40 kr per användare och kalendermånad oavsett om inloggning med Mobilt BankID sker en eller flera gånger samma månad. Tjänsten kostar bara för de månader som tjänsten nyttjas.
 • Autentisering av patient med Mobilt BankID kostar 60 öre/autentisering.
 • Integration till Kuralink kostar 100 kr per tidbok och kalendermånad.

Övriga kostnader

 • Yubikey för inloggning kostar 500 kr/st. Vi säljer inte länge Yubikeys,
 • Du som är auktoriserad i Stockholm och rapporterar i GVR behöver teckna ett avtal med CarePoint för att skicka in filer till SLL. Kontakta Carepoint för prisuppgift.
 • Sammanslagning/delning kostar 1 000 kr per användare och flytt.
 • Lagringstjänst. När du slutar i SGX kan du välja vår lagringstjänst eller att exportera ut ditt data. Byte till lagringstjänsten sker till nästkommande månad och kan inte meddelas retroaktivt

  • 1-4 användare - 80 kr/mån per användare.
  • 5-20 användare - 400 kr/mån.
  • 20+ användare -  800 kr/mån.

I dagsläget tillkommer inga övriga kostnader men vi utvecklar ständigt SGX och i vissa fall kan det komma att innebära en ökad licenskostnad eller som en tilläggskostnad vid användning av den specifika funktionen.

Uppsägning

Vi har ingen uppsägningstid eller bindningstid. Uppsägning kan dock inte ske retroaktivt utan gäller från och med nästkommande månad. Vi betalar inte tillbaka förskottsbetalad licensavgift.


 • No labels