Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vad kostar SGX?

SGX är en prenumerationstjänst och kostar 500 kr/mån exkl. moms (625 kr inkl. moms) och användare. 

 • Fakturering sker halvårsvis i förskott (eller efter överenskommelse).
 • Det är ingen startkostnad för programmet.
 • Införande, lagring av data, säkerhetskopiering och support via e-post, telefon och fjärrstyrning ingår i månadsavgiften. 
 • Receptionister betalar ingen månadskostnad för SGX men däremot kostnad för skickade SMS debiteras respektive vårdgivare.

Övriga kostnader

 • SMS kostar 60 öre/st exkl. moms (75 öre inkl. moms). Ingen fast månadskostnad tillkommer och inget separat abonnemang krävs.
 • Hämta personuppgifter via SPAR kostar 80 öre/hämtning exkl. moms (1 kr inkl. moms). Ingen fast månadskostnad tillkommer dock måste du ansöka om ett eget avtal
 • Inloggning med Mobilt BankID kostar 40 kr exkl. moms (50 kr inkl. moms) per användare och kalendermånad. Detta oavsett om du loggar in en eller flera gånger. Tjänsten kostar bara om du nyttjar den.
 • Autentisering av patient med Mobilt BankID kostar 60 öre/autentisering exkl. moms (75 öre inkl. moms).
 • Yubikey för inloggning kostar 500 kr exkl. moms (625 kr inkl. moms) engångskostnad.
 • Du som är auktoriserad i Stockholm och rapporterar i GVR behöver teckna ett avtal med CarePoint för att skicka in filer till SLL. Kostnad c:a 150 kr/mån.

I dagsläget tillkommer inga övriga kostnader men vi utvecklar ständigt SGX och i vissa fall kan det komma att innebära en ökad licenskostnad eller som en tilläggskostnad vid användning av den specifika funktionen.

Uppsägning

Vi har ingen uppsägningstid eller bindningstid. Uppsägning kan dock inte ske retroaktivt utan gäller från och med nästkommande månad. Vi betalar inte tillbaka förskottsbetald licensavgift.

Lagringstjänst

När du slutar i SGX kan du välja vår lagringstjänst eller att exportera ut ditt data. Byte till lagringstjänsten sker till nästkommande månad och kan inte meddelas retroaktivt.

Kostnad för Lagringstjänst

 • 1-4 användare - 80 kr/mån exkl. moms (100 kr inkl. moms) per användare.
 • 5-20 användare - 400 kr/mån exkl. moms (500 kr inkl. moms).
 • 20+ användare -  800 kr/mån exkl. moms (1 000 kr inkl. moms).


 • No labels