Detta gäller er med avtal med Region Stockholm.

Du måste beställa tjänsten för att få ett personligt konto.1.

Läs och följ instruktionerna för "Ansökan om behörighet PU-konto" på Region Stockholms hemsida.


Det är viktigt att ange SGX och våra anslutningsuppgifter, ange sedan dina uppgifter vid pilarna.
Beställning görs så här:

  • Gå till https://tellus.sll.se/
  • Fyll i ditt namn, HSAid (de 4 sista siffror/bokstäverna) mm
  • Markera Fråga/beställning
  • Välj system - PU
  • Bifoga ifyllt dokument.2.

När beställningen är klar kommer Region Stockholm skicka ett mail med ditt användarnamn och ett SMS med lösenordet.

Kontouppgifterna ska du sedan ange i SGX under Användarinställningar | Externa tjänster. • No labels