Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hej SGX-are!

SLL har gjort förändringar i personuppgiftstjänsten (PU-tjänsten) så alla vårdgivare måste beställa ett nytt konto för detta. Tjänsten kommer även i framtiden vara gratis för alla vårdgivare anslutna till SLL.

Du som har ett gammalt konto, eg. inloggningsuppgifterna i gamla ARV (flera år sedan) kan ev använda dessa. Meddela i så fall oss på support@antwork.se

Så beställ ditt konto så fort som möjligt. Kontouppgifterna kommer ni sedan att ange i SGX under Användarinställningar | Externa tjänster.

Beställning görs så här:

  • Gå till https://kontakt.sllit.sll.se/
  • Välj ”Ärenden Integration”
  • Fyll i ditt namn, HSAid (de 4 sista siffror/bokstäverna) mm
  • Markera Fråga/beställning

Ange detta meddelande:


Hej!

Jag vill beställa access till PU-tjänsten.

Det jag behöver är ett konto för system-system access från mitt journalsystem Antwork SGX. Anslutning kommer att ske från internet (ej SLL-net).

Denna beställning avser INTE   PU-Webben  , INTE webinloggning med e-tjänstekort. 

Det kan vara så att jag redan har ett konto för access till PU-tjänsten, jag saknar i så fall användarkonto/lösenord till detta. Vänligen skicka det på nytt.

Inloggning ska ske med användarnamn/lösenord.

Vid frågor kontakta POFS och tjänst PU.


Kontaktperson Antwork SGX

Patrik Thölin

Antwork AB

070-364 72 30

patrik@antwork.se

  • No labels