Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Detta gäller er med avtal med Region Stockholm.

Region Stockholm erbjuder alla med avtal gratis anslutning till personuppgiftstjänsten.

Du måste beställa tjänsten för att få ett personligt konto. Kontouppgifterna kommer ni sedan att ange i SGX under Användarinställningar | Externa tjänster.

Beställning görs så här:

Ange detta meddelande:


Hej!

Jag vill beställa access till PU-tjänsten.

Det jag behöver är ett konto för system-system access från mitt journalsystem Antwork SGX. Anslutning kommer att ske från internet (ej SLL-net).

Denna beställning avser INTE   PU-Webben  , INTE webinloggning med e-tjänstekort. 

Det kan vara så att jag redan har ett konto för access till PU-tjänsten, jag saknar i så fall användarkonto/lösenord till detta. Vänligen skicka det på nytt.

Inloggning ska ske med användarnamn/lösenord.

Vid frågor kontakta POFS och tjänst PU.


Kontaktperson Antwork SGX

Patrik Thölin

Antwork AB

070-364 72 30

patrik@antwork.se


  • No labels