Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Detta gäller er med avtal med Region Stockholm, dock ej vikarier inom LOF & LOL.

Region Stockholm erbjuder alla med avtal gratis anslutning till personuppgiftstjänsten.

Du måste beställa tjänsten för att få ett personligt konto. Kontouppgifterna kommer ni sedan att ange i SGX under Användarinställningar | Externa tjänster.

Beställning görs så här:

  • Gå till https://tellus.sll.se/
  • Fyll i ditt namn, HSAid (de 4 sista siffror/bokstäverna) mm
  • Markera Fråga/beställning
  • Välj system - PU

Ange detta meddelande:


Hej!

Jag vill beställa access till PU-tjänsten.

Det jag behöver är ett konto för system-system access från mitt journalsystem Antwork SGX. Anslutning kommer att ske från internet (ej SLL-net).

Denna beställning avser INTE   PU-Webben  , INTE webinloggning med e-tjänstekort. 

Inloggning ska ske med användarnamn/lösenord.

Vid frågor kontakta POFS och tjänst PU.


Kontaktperson Antwork SGX

Patrik Thölin

Antwork AB

070-364 72 30

patrik@antwork.se


  • No labels