Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Detta gäller er med avtal med Region Stockholm, dock ej vikarier inom LOF & LOL.

Region Stockholm erbjuder alla med avtal gratis anslutning till personuppgiftstjänsten.

Du måste beställa tjänsten för att få ett personligt konto. 


När beställningen är klar kommer Region Stockholm skicka ett mail med ditt användarnamn och ett SMS med lösenordet.

Kontouppgifterna ska du sedan ange i SGX under Användarinställningar | Externa tjänster.


Beställning görs så här:

  • Gå till https://tellus.sll.se/
  • Fyll i ditt namn, HSAid (de 4 sista siffror/bokstäverna) mm
  • Markera Fråga/beställning
  • Välj system - PU


Ange detta meddelande:


Hej!

Jag vill beställa access till PU-tjänsten.

Det jag behöver är ett konto för system-system access från mitt journalsystem Antwork SGX. Anslutning kommer att ske från internet (ej SLL-net).

Denna beställning avser INTE   PU-Webben  , INTE webinloggning med e-tjänstekort. 

Inloggning ska ske med användarnamn/lösenord.

Vid frågor kontakta POFS och tjänst PU.


Kontaktperson Antwork SGX

Patrik Thölin

Antwork AB

070-364 72 30

patrik@antwork.se


  • No labels