Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare

Fakturautställare är det bolag som ställer ut fakturor till företag, försäkringsbolag och patienter. Varje fakturautställare har en egen fakturanummerserie.

Inställningar >


Det är det konto som du har valt på artiklar, ersättningskoder och avgiftskoder som bestämmer vilken fakturautställare som ställer ut en faktura.


Fakturautställarens uppgifter, som t.ex. organisationsnummer och bankgiro-nummer, står specificerade längst ned på fakturorna.


  • No labels