Du kan skicka eller skicka om en fil genom att markera filen och välja Skicka fil. Då läggs filen återigen både i klippbordet men också i mappen SGX-filer. När du stänger ned SGX så töms mappen SGX-filer.

  • Region | Sändningar/Filer.
  • Markera filen i listan som du vill skicka om.
  • Klicka på ikonen Skicka fil 


OBS, Öppna gärna sändningen (dubbelklicka) så ser du de ingående besöken så att du är säker på att du skickar rätt fil.


  • No labels