Om du använder tidboken i SGX kan du välja att skicka påminnelser via SMS till patienten dagen innan besöket. Notera att du först behöver aktivera SMS.

Skicka SMS-påminnelse som standard

  • Om du vanligtvis skickar påminnelse via SMS kan du välja att SMS-påminnelse ska föreslås automatiskt när du bokar en patient i tidboken under Inställningar | Klinikinställningar | Kommunikation.

 

Skicka SMS-påminnelse per bokning

När du bokar in en patient i tidboken så kan du markera att en påminnelse via SMS ska skickas dagen innan besöket.

SMS skickas bara till patienter som har samtyckt till kommunikation via SMS/e-post samt har ett giltigt mobilnummer. Om samtycke saknas kan du klicka på meddelandet och markera om patienten samtycker samt mobilnummer och e-post. Du kan även ange denna information i Patientuppgifter.


Påminnelser som skickas via SMS använder mallen "Bokningspåminnelse". Du kan ändra mallen efter eget önskemål. Alla mallar för SMS hittar du under Mallar, SMS.

Hantera påminnelse via SMS för alla framtida bokningar 

Om du börjar använda påminnelser via SMS kan du enkelt välja att slå på påminnelse via SMS för alla framtida bokningar som du redan har bokat in. Detsamma gäller om du slutar att använda påminnelser via SMS kan du enkelt avmarkera påminnelser via SMS på alla framtid bokningar.

  • No labels