Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

När du fått inloggningsuppgifterna för PU-tjänsten från SLL behöver du registrera dem i SGX.

Detta gör du under Inställningar | Användarinställningar | Externa tjänster

OBS! Skriv helst inte in uppgifterna utan kopiera från SLL's mail. Det har varit många som haft problem med tecken som liknar varandra, t.ex. stort Ingvar och litet laban.

O.B.S! Spara användarnamn och lösenord på något säkert ställe ifall de behövs igen.


Kom ihåg att Spara!

Testa sedan att anslutningen fungerar via patientbilden.

Om Du får meddelande att "Patienten saknas i externt register" eller "Aktuella uppgifter redan registrerade" så är det OK.

Om du får meddelande om att du inte är behörig. Kontrollera att du angivit korrekt kontonamn och lösenord.


  • No labels