I SGX kan du hämta personuppgifter från tjänsten SPAR eller från Region Stockholms Personuppgiftstjänst (PU). Båda tjänsterna kräver att du har ett eget avtal med leverantören. Tjänsten SPAR är förenad med en kostnad, läs mer här.


När du fått inloggningsuppgifterna för tjänsten behöver du registrera dem i SGX. Detta gör du under Inställningar | Användarinställningar | Externa tjänster.

OBS! Skriv helst inte in uppgifterna utan kopiera från leverantörens e-postmeddelande med dina uppgifter. Det har varit många som haft problem med tecken som liknar varandra, t.ex. stort Ingvar och litet laban.
OBS! Spara användarnamn och lösenord på något säkert ställe ifall de behövs igen.  • Testa sedan att anslutningen fungerar via patientbilden.

Om du får meddelande att "Patienten saknas i externt register" eller "Aktuella uppgifter redan registrerade" så är det OK.
Om du får meddelande om att du inte är behörig. Kontrollera att du angivit korrekt kontonamn och lösenord/kundnr och uppdragsid.  • No labels