Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Här meddelas nyheter och eventuella ändringar som successivt införs i SGX.

2022-06-30

Ny utbildningsfilm
Nu finns den nya utbildningsfilmen "SGX Grundutbildning" tillgänglig för dig som har SGX. Filmen är 1 h och 40 minuter lång och vi går igenom det mesta som du behöver kunna för att använda SGX. Filmen är även användbar för dig som har kört SGX ett tag. Gå in under meny Utbildningsfilmer | SGX Grundutbildning.
Om du saknar grundläggande information i filmen så e-posta gärna till support@antwork.se. Om du byter fönster när du tittar på en utbildningsfilm så läggs fönstret med utbildningsfilmen bakom SGX och du behöver minimera framförliggande fönster, välj strecket högst uppe till höger, för att få fram fönstret igen. Vi kommer att åtgärda detta till hösten.

Förnyelse av PUB-avtal
Inom kort kommer ni som är vårdgivare/personuppgiftsansvariga att få ett nytt PUB-avtal för påskrift. Håll utkik i inkorgen kommande veckor. Det går det alldeles utmärkt bra att läsa och godkänna avtalet när du är tillbaka från semestern.

Gällande utskick från regionen - Kommunikation av beslut om GVR och IT-anpassningar
Angående ändringarna i GVR har vi en dialog med HSF och Carepoint så att nödvändiga anpassningar kommer att göras i god tid innan sista december.

Gällande utskick från regionen - Information angående införande SITHS eID
Vi håller på att titta på detta och återkommer till hösten med uppdaterad information.

2022-06-10

Foto i mobil: Nu släpper vi funktionen Foto i mobil till alla användare. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/EIDhBg

2022-05-25

Vi söker piloter till Foto i mobil, skicka foto och video till journal via mobil 

Vi släpper snart första versionen av Foto i mobil och söker nu några piloter som kan testa funktionerna under denna och nästa vecka. Om du är intresserad så kontakta oss på support@antwork.se så aktiverar vi funktionen åt dig.

På webben

 • Från mobil eller annan mobil enhet
  • https://sgx.antwork.se/
  • Ange samma databas som när du loggar in i SGX, sgx0nnn. Det står specificerat högst uppe till vänster i SGX och visas även i inloggningsrutan.
  • Logga in med Mobilt BankID.
 • Klicka på en patientbokning och öppna Patientuppgifter eller sök fram patienten i Patientregistret.
 • Beroende på vilken enhet du använder kan du ta foto/video och ladda upp dokument som läggs till på vald patients dokumentkö, Ta bild/video och Ladda upp dokument.


I SGX

 • Om du är inloggad i SGX öppnas automatiskt patientens dokumentkö när du laddar upp dokument från den mobila enheten.
 • Annars öppnar du patientens dokumentkö under Fler patientrelaterade val | Dokumentkö.

Dokumentkö

 • Du kan titta på valda dokumentet.
 • Du kan lägga till valda dokumentet i journalen.
  • Markera ett eller flera dokument.
  • Ange notatdatum.
  • Ange signeringsansvarig.
  • Ange dokumentnamn.
 • Du kan ta bort eller flytta valda dokument till en annan användare. Dokumenten försvinner då från din dokumentkö och visas på den andra användarens dokumentkö för den valda patienten.

2022-05-06

Länk till karta i webbtidbok: Nu kan du ange en egen länk till Google Maps, Bing eller en egen sida med karta och adress till din mottaging. Om du inte anger någon länk används mottaningens adress. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/XoFrBg

Förändringshistorik: Vi påminner om funktionen Förändringshistorik där du kan hitta alla spararde versioner för ett specifikt notat. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/H4BtAw

 • Öppna journalen.
 • Välj ikonen Förändringshistorik eller högerklicka på notatet på höger sida och välj Försändringshistorik.
 • Markera den senaste sparade versionen.
 • Markera och kopiera texten på höger sida.
 • Stäng Förändringshistorik.
 • Markera texten på vänster sida i journalen.
 • Klistra in. Texten ersätts med texten från Förändringshistorik. 

2022-04-21

Filtrering av ersättningskoder på besökskategori och företag: Filtrering av ersättningskod vid besöksregistrering styrs nu på besökskategori. Om besökskategori Företagsbesök eller Försäkringsbesök kan du även välja för vilka företag ersättningskoden ska användas. Om du saknar en ersättningskod vid besöksregistrering kan du lägga till besökskategori på ersättningskoden som då visas i listan. Ersättningskoder hanteras under Inställningar | Ersättningskoder. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/ToD1

Borttag av varning om utomlänspatient vid besöksregistrering: Varning om patienten är utomlänspatient vid besöksregistrering är nu borttagen.

2022-04-12

Mina patienter: Listning och filtrering av patienter baserat på olika sökkriterier. Möjlighet att skicka SMS och e-post till en eller flera patienter. Denna funktion kan vara bra att använda för att se om det är några patienter/ärenden som du kan eller vill avsluta eller om du vill söka fram patienter som du t.ex. har behandlat de två senaste åren för att t.ex. göra ett utskick via SMS eller e-post. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/yYBrBg

SGX Webb: https://sgx.antwork.se/. Ange samma databas som vid inloggning i SGX. Om rutan till vänster är blå välj Ctrl + F5 för att rensa cachen.

 • Patientregister. Listning och filtrering av patienter. 
 • Patientregister. Visning av patientinformation för vald patient. 
 • Tidbok. Möjlighet till avbokning av både patientbokning och administrativ bokning. https://sgx.antwork.se/. Ange samma databas som vid inloggning i SGX.

Benämning landsting utgår: Byte av benämningen Landsting till Region, exempelvis Landstingsbesök heter nu Regionsbesök.

2022-04-05

Nytt supportsystem: Under veckan kommer vi att byta supportsystem. Detta kan tyvärr medföra att du under en tid kan få e-post från båda systemen och att samma ärende kan få ett nytt ärendenummer i det nya supportsystemet. 

2022-03-28

Ny patientavgift i Stockholm from 1/4: De nya avgifterna som börjar gälla from den 1/4 i Stockholm är nu inlagda. Gå in under Inställningar | Behandlingsavgifter och verifiera att uppgifterna är inlagda under 2022-04-01 och är korrekta.

Logga på brev: Nu kan du använda mottagningens logga på brev. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/bQRn

Ny standardmall för brev "Brev ang. patient": Nu finns det en inbyggd standardmall för brev angående patient som du kan använda. Om du redan har en mall som heter Brev ang. patient kommer du fortsatt att använda din egen mall. Om du istället vill använda den nya standardmallen tar du bort mallen som du har skapat med samma namn.

Inloggningsflik byter namn: Fliken E-legitimation byter namn till SITHS. Själva inloggning med SITHS-kort påverkas inte av ändringen.  

Färgförslag till webbtidbok: Nu finns det sex stycken färgförslag som du kan välja för en behandlingstyp i webbtidboken om du vill ha en annan färg än den förvalda gröna färgen. Klicka på bakgrundsfärg och välj en färg under Custom colors. 

2022-03-24

Flera SMS-påminnelser skickade på morgonen den 23/3 har misslyckats: P.g.a. hög belastning har vår SMS-leverantör misslyckats med att skicka flera av våra SMS. Vad vi kan se just nu så gäller det SMS-påminnelser som skickades på morgonen den 23/3. 

 • Gäller endast dig som skickar SMS-påminnelser på morgonen.
 • Gäller SMS-påminnelser som skickades den 23/3, d.v.s. inför besök den 24/3. 
 • I och med att SGX har skickat underlaget till leverantören så går det inte att se i SGX vilka SMS/patienter som berörs då alla SMS är listade i Patientkommunikation.
 • Om du vill meddela dina patienter via SMS kan du göra detta från Telefonlistan, https://support.antwork.se/x/QwC9

Ny patientavgift i Stockholm from 1/4: De nya avgifterna kommer att läggas i SGX åt dig till den 1/4. Vi kommer att meddela när avgifterna är på plats och du kan gå in och verifiera att uppgifterna är korrekta.

2022-03-18

Utökning i SGX-supporten: Vår kollega Åke Isaksson gick i pension i slutet av förra året och därför är vi glada att vi nu får förstärkning av vår nya kollega Maria Patriksson som kommer att hjälpa till med den dagliga SGX-supporten. Till att börja med kommer Maria att svara på inskickade supportärenden och lite längre fram kommer hon även att hjälpa till i telefonsupporten. Vi hälsar Maria hjärtligt välkommen till SGX-gänget! 

Ny grafiskt design i webbtidboken: Nu har vi gjort ett grafiskt lyft i webbtidboken som vi hoppas att ni kommer att uppskatta, menyval Kalendrar | Webbtidbok. Om du inte redan har gjort det så verifiera att dina valda texter och färger ser fortsatt bra ut även efter lyftet.
Har du ingen webbtidbok där dina patienter själva kan boka sina tider? Här kan du läsa om hur du enkelt kommer igång, https://support.antwork.se/x/egDSBQ

2022-03-11

Ny grafiskt design i webbtidboken:

Nu har vi gjort ett grafiskt lyft i webbtidboken som vi hoppas att ni kommer att uppskatta. Du kan redan nu gå in i SGX och titta hur just din webbtidbok kommer att se ut från och med nästa vecka. Menyval Kalendrar | Webbtidbok - preview.
Har du ingen webbtidbok där dina patienter själva kan boka sina tider? Här kan du läsa om hur du enkelt kommer igång, https://support.antwork.se/x/egDSBQ

2022-03-01

Personuppgiftstjänsten i Region Stockholm:

Idag infördes de säkerhetsuppdateringar som vi tidigare informerat om. Vissa konton hos regionen har stängs då det funnits oklarheter med avtal/uppgifter.

Om du fått problem att ansluta till PU-tjänsten (hämta personuppgifter) behöver du ansöka om ett nytt konto hos Region Stockholm. Läs mer här, Avtal Region Stockholm Personuppgiftstjänst

2022-02-22

Personuppgiftstjänsten i Region Stockholm: Region Stockholm gör säkerhetsförbättringar i sina system som kan påverka anslutningen till personuppgiftstjänsten. Omkoppling är planerad till måndagen den 28/2 och i samband med detta kan störningar uppstå. I enstaka fall kommer en ny ansökan för access till PU behöva göras hos Region Stockholm. Om du har problem med anslutningen, kontakta SGX-supporten på support@antwo

rk.se för vidare åtgärd.

2022-02-09

Problem med inloggning Mobilt BankID: Vår leverantör Svensk e-identitet har driftstörningar och felsökning pågår. Detta innebär att ni inte kan logga in i SGX med Mobilt BankID. Läs mer här för aktuell information i ärendet, https://e-identitet.se/driftstatus/

Uppdatering 11:05: Problemen är nu lösta och inloggningen fungerar som vanligt.

2022-02-03

Besök avseende olika år kan inte behandlas i samma fil, begränsa urvalet: Om du får följande meddelande när du ska skapa en fil så behöver du antingen 

Om det är besök för 2021 som du har registrerat efter att du skapade och skickade filen för december och som ska skickas till regionen.

 • Välj Besök tom 2021-12-31.
 • Skapa och skicka filen.
 • Skapa en samlingsräkning tom-datum 2021-12-31.

Om besöken är makuleringar så kan din region inte hantera makuleringar via fil. I anmärkningar längst till höger kan du se varför du inte kan skicka det besöket.

 • Markera besöket och välj Markera besöket som manuellt skickat till regionen, https://support.antwork.se/x/AQC9AQ
 • Meddela din region att du har tagit bort besök.
 • Om du skapar samlingsräkningar så skapa en samlingsräkning med makuleringar innan du skapar filen för 2022-01, annars kommer de makulerade besöken med som minusposter på din samlingsräkning för 2022-01. Region | Samlingsräkningar | Ny | Tom-datum 2021-12-31

2022-01-27

Avsluta patient: Vi har tyvärr haft problem sedan årsskiftet med att avsluta patienter med menyvalet Fler patientrelaterade val | Avsluta patient (stäng öppet ärende). De patienter som du har avslutat med detta menyval behöver avslutas på nytt för att ärendet ska stängas och bevakningen på ärende ska tas bort. 

Inloggning i ARV: Flera användare rapporterar nu att de kan logga in på ARV-portalen med SITHS-kort med Chrome och Microsoft Edge. Om du har fortsatt problem är det ARV-supporten som du kontaktar.

Ogiltig KVÅ-kod DN006: KVÅ-kod DN006 Mobilisering är borttagen från Socialstyrelsens lista sedan 1/1 och ska inte längre användas. Vi kan tyvärr inte säga vilka koder som ersätter men en SGX-användare föreslår QG000 Behandling relaterad till rörelsefunktioner där bl.a Mobilisering ingår.
För att kunna skapa en fil till regionen behöver du ta bort diagnoskoden på besöken.

 • Öppna Region | Vad finns att skicka?
 • Sortera på KVÅ. (Klicka på rubriken KVÅ)
 • Dubbelklicka på besöket.
 • Ta bort DN006.
 • Spara. (Klicka på Registrera)

2022-01-25

Inloggning i ARV

Om du har problem med inloggning i ARV kan du nu beställa inloggning med SMS.

 • Kontakta eva.hsf@regionstockholm.se.
 • Beställ behörighet för SMS-inloggning samt att du ska läggas upp som administratör i systemet.
 • Ditt användarnamn är de fyra sista tecknen ditt HSA-ID.
 • Du får ett lösenord från ARV.
 • När dessa är inskrivna kommer systemet begära att du fyller i OTP. Det är en 6-siffrig kod som skickas med ett SMS till din mobil.

Vi tackar Mats Månsson på Bromma Sport & Rehab som tillsammans med ARV-supporten fått fram denna lösning.

2022-01-20

Skicka om filer till ARV

Region Stockholms ARV-portal har inte kunnat ta emot fler under januari. Om du har fått meddelande från ARV att du behöver skicka om vissa filer gör du på följande sätt.

 • Region | Sändningar.
 • Markera filen i listan som du vill skicka om.
 • Klicka på ikonen Skicka fil 

2022-01-12

Kära SGX:are!

Vi har en glad nyhet att berätta!

I samband med årsskiftet har Antwork AB förvärvats av CAB Healthcare AB, leverantör av Kuralink (tidigare Boka Doktorn). Kuralink är välkänt som Sveriges ledande plattform för kommunikation, bokning och hantering av ärenden med koppling till sjukvårdsförsäkring.

Hur kommer du som SGX-användare att påverkas av detta?
SGX kommer fortsätta att fungera som vanligt med samma kontaktvägar och telefonnummer. Vi, Ulrika och Patrik, kommer precis som tidigare att driva SGX vidare. Åke kommer dock - med ålderns rätt - med tillförsikt se fram emot att följa SGX fortsatta utveckling som pensionär.

Vägen framåt
Med kunskapen och kraften från CAB Healthcare kommer vi tillsammans kunna vidareutveckla SGX. Vår förhoppning är att visa er flera förbättringar och nya funktioner under det kommande året. 

Om du har några frågor eller funderingar så finns vi som vanligt tillgängliga på telefon, e-post eller om du vill skapa supportärende direkt i SGX.
Om du vill läsa mer om CAB Healthcare och Kuralink så kan ni följa länken här: https://kuralink.com

Ulrika, Patrik och Åke

SGX support
E-post: support@antwork.se
Tel: 08 - 32 10 50

2021-12-20

Ersättningstak 2022: Nu ligger ersättningstak för 2022 upplagda. Dina tak hittar du under Inställningar | Administrera klinik | Ersättningsavtal | Ersättningstak. Meddela oss via support@antwork.se om dina ersättningstak inte stämmer.

Taxor för Nationella taxan 2022: Nu ligger taxor Nationella taxan för 2022 upplagda. Dina ersättningskoder visas under Inställningar | Ersättningskoder | 2022-01-01. Ersättningskoder för Region Blekinge kommer senare under veckan.
Om du har ett specialavtal med regionen så skicka uppgifterna till support@antwork.se så lägger vi in dem åt dig. Exempel på vårdgivare med specialavtal är naprapater i Kronoberg.

Bevakning på ärende: Nu kan du själv styra vilka som är dina aktuella patienter genom bevakning på ärenden. Alla patienter där du som behandlare har ett ärende med bevakning eller har en framtida bokning visas i listan som aktuella patienter.
För dig som receptionist visas alla patienter med minst en framtida bokning eller som har ett ärende med bevakning av någon användare.
I tidboken visas däremot respektive behandlares aktuella patienter oavsett om du är receptionist eller behandlare.
SGX sätter automatiskt bevakning på ett ärende när du som behandlare registrerar en uppgift på ärendet och tar bort bevakningen när ärendet stängs. Om du som receptionist eller behandlare vill lägga till eller ta bort bevakning på ett ärende ändrar du Bevakning på ärendet i Patientöversikten.
Läs mer här, https://support.antwork.se/x/wADSBQ

(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)

Tack för detta år, kära SGX-användare!

Som vanligt har ni gjort även detta ovanliga år till ett år fyllt av värme, omtänksamhet och glada hejarop vilket gör det så roligt att jobba med SGX och er användare. Vi har fått in otroligt bra idéer, önskemål och förbättringsförslag under året och vi hoppas att vi under 2022 kan uppfylla många av dessa.

En önskan om en riktigt fin jul till er alla!

God Jul & Gott Nytt År!

Åke, Ulrika & Patrik

(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)(star)(green star)(red star)

2021-12-17

Nya tak och taxor för Nationella taxan 2022: Under helgen kommer tak och taxor för 2022 att läggas till i SGX. Dina tak hittar du under Inställningar | Administrera klinik | Ersättningsavtal | Ersättningstak och dina ersättningskoder visas under Inställningar | Ersättningskoder | 2022-01-01.

Om du har ett specialavtal med regionen med andra tak eller taxor så skicka uppgifterna till support@antwork.se så lägger vi in dem åt dig. Exempel på vårdgivare med specialavtal är naprapater i Kronoberg.

2021-11-27

Kreditera faktura: Bättre stöd vid kreditering av obetald och betald faktura/kontantfaktura.

2021-10-01

Flera användare i region Stockholm har fått information om rättning av organisationsstruktur i EK och som SGX-användare använder du troligtvis följande system. Observera att detta inte är en komplett lista.

Här kan du läsa mer om integrationer i SGX, https://support.antwork.se/x/cwDbAg

Gäller ARV i Region Stockholm

ARV meddelar på portalen att filer måste skickas via SFTP.

För att inga onödiga frågor eller tveksamheter skall uppstå så skickar SGX via SFTP sedan länge.

2021-09-08

Utbildningstillfällen

”SGX - Utbildning”, onsdag 8/9 19:00-20:30 - Anmäl dig här
”SGX - Utbildning”, onsdag 22/9 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-08-04

Utbildningstillfällen

”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 11:30-13:00 - Anmäl dig här 
”SGX - Grundutbildning”, måndag 16/8 19:00-20:30 - Anmäl dig här
”SGX - Grundutbildning”, tisdag 17/8 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-07-28

Utbildningstillfällen

”SGX - Grundutbildning”, onsdag 28/7 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-06-22

Begränsad support under juli

Under juli har vi begränsad bemanning i supporten. 

Extra viktigt att du 

 1. Först söker i SGX Hjälp
  1. Välj F1 för att öppna SGX Hjälp för ett specifikt hjälpavsnitt.
  2. Hjälp | SGX Hjälp. Skriv in sökord i rutan Search/Sök högst upp till höger och välj lämpligt sökresultat. Notera att du inte ska logga in.
 2. Supportärende
  1. Skapa ett supportärende direkt i SGX. 
  2. E-posta till support@antwork.se
 3. Vid akuta fel eller problem ring supporten på 08-32 10 50.


Nya funktioner

BokaDoktorn: Sedan en tid tillbaka kan du få full integration till BokaDoktorn direkt i din tidbok i SGX. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/xoBwB.

Uppskattade funktioner

SPAR: Integrationen till Skatteverkets personuppgiftstjänst SPAR för att hämta person- och adressuppgifter, läs mer härInnan du kan aktivera tjänsten måste du ha ett avtal med Skatteverket, avtal för SPAR.
SMS: Om du använder tidboken i SGX kan du välja att skicka påminnelser via SMS dagen innan besöket. Läs här om hur du kommer igång med SMS-påminnelser.

Utbildningstillfällen

Alla är välkomna att anmäla sig. Vi kommer bl.a. att titta på besöksregistrering, e-frikort/frikort, journalen, fakturering och skicka fil till regionen.

”SGX - Grundutbildning”, onsdag 28/7 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här

Glad sommar!

2021-06-04

Nya utbildningstillfällen:

”SGX - Grundutbildning”, tisdag 8/6 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här 
”SGX - Vidareutbildning”, måndag 9/8 kl. 11:30-13:00 - Anmäl dig här 

2021-05-26

SPAR Personuppgiftstjänst: Störningar i SPAR Personuppgiftstjänst mellan 13:42-14:52. 

2021-05-25

Formulärmallar: Enkätfunktionen är nu utökad med funktion för att skapa egna formulär. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/1oDYB

Patientformulär: Formulär kan skickas till patient som efter inloggning med Mobilt BankID kan besvara och skicka formulären direkt till SGX. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/vIDYB

2021-05-21

Uppdatering av SGX: Nu gör vi ett nytt försök med den nya versionen av SGX. Vi var tyvärr tvugna att backa gårdagens ändring då SGX inte fungerade för alla användare.

Under vissa förutsättningar, det gäller endast ett fåtal användare med datorer som har ett äldre operativsystem, så måste installationsprogrammet för SGX köras igen. Om du får ett felmeddelande när du startar SGX så starta installationsprogrammet genom att klicka på denna länk och välj Kör eller Öppna fil, https://antwork.se/SGX.WinUI.Installer.exe
Kontakta oss på telefon 08-32 10 50 om du behöver hjälp så kopplar vi upp oss via TeamViewer. Vi är på plats från 06:00.

2021-05-20

Uppdatering av SGX backad: Om det inte går att starta SGX behöver du starta installationen. Klicka på länken och välj Installera, https://antwork.se/

Uppdatering av SGX: Nu har vi gjort en teknisk uppdatering av SGX som förhoppningsvis även gör SGX lite snabbare.

Nya utbildningstillfällen:

”SGX - Grundutbildning”, måndag kl. 24/5 19:00-20:30 - Anmäl dig här
”SGX - Vidareutbildning”, torsdag kl. 27/5 11:30-13:00 - Anmäl dig här

2021-05-17

Uppdatering från Microsoft: På torsdag den 20/5 kommer en ny version av SGX som kräver en uppdatering från Microsoft. Installera uppdateringen så fort som möjligt. Du får frågan om du vill installera uppdateringen varje gång du startar SGX. Om du inte får meddelande om uppdateringen när du startar SGX är uppdateringen installerad.

 • Vill du installera uppdateringen nu?
 • Svara Ja.
 • När du väljer att installera uppdatering öppnas ett nytt fönster och nedladdningen startas automatiskt.
 • Klicka på filen för att starta installationen. Notera att det kan ta upp till 30 sekunder innan du ser filen.
 • Filen visas längst ner till vänster eller högst upp till höger beroende på vilken webbläsare du använder. 
 • Klicka på filen.
 • Installationen tar normalt endast ett par minuter.

Om installationen inte startar

 • Öppna Utforskaren.
 • Gå till "Hämtade filer".
 • Högerklicka på . (alternativt windowsdesktop-runtime-5.0.6-win-x86.exe om du kör en annan version av Windows)
 • Välj "Kör som administratör".

2021-04-02

Tidbok på webben: Nu har vi glädjen att släppa den första versionen av Tidbok på webben som visar dina bokade och bokningsbara tider på webben. Funktionen kan användas av dig som använder tidbok i SGX. Du behöver logga in med Mobilt BankID. Notera att inloggning i SGX med Mobilt BankID kostar 40 kr/kalendermånad. Om du redan idag loggar in med Mobilt BankID i SGX tillkommer ingen ytterligare kostnad.

 • Surfa till sgx.antwork.se
 • Ange ditt databasnamn. Det är samma som när du loggar in i SGX.
 • Logga in med Mobilt BankID.

Patientuppgifter för patient med skyddad identitet: Skyddade patientuppgifter är flyttade till personliga skyddade patientuppgifter som bara kan läsas av användaren som äger uppgifterna. Om du har fått personliga skyddade patientuppgifter meddelas du via internpost. Alla användare kan lägga upp nya egna personliga skyddade patientuppgifter för patienter med skyddad identitet. I och med denna ändring är det viktigt att ni är extra observanta på att inga skyddade uppgifter läcker och visas för andra än de som är behöriga till uppgifterna.

E-post och SMS till patienter med skyddad identitet: Nu kan du skicka e-post och SMS även till patienter med skyddad identitet om de så önskar. Patienten måste som vanligt samtycka till kommunikation via SMS/e-post samt uppge en e-postadress och mobilnummer som är synliga för alla användare i samma SGX-installation. E-post och mobilnummer som ligger i personliga skyddade patientuppgifter används aldrig i kommunikation med patienten.

2021-02-23

Fakturaöversikt: Val att visa/dölja fullbetalda krediterade fakturor och kreditfakturor i fakturaöversikten.

Dagens kontakter: Varning visas om e-frikorttransaktion för registrerat besök eventuellt saknas.

Nya status: Timed up and go (mäter gångsträcka i antal sek) & Chair stand finns under Status | Scores.

2021-02-21

Fakturautställare: Uppgifter för bokföringskonton, artiklar och andra uppgifter kopplade till fakturautställare hittar du nu under Arkiv | Systemadministration | Fakturautställare. De flesta funktioner fungerar som vanligt men ändringen är omfattande så var gärna observant och meddela oss omgående vid eventuella fel.
Vi har i och med detta även ändrat hanteringen kring behörigheter kopplade till ekonomi, meddela oss om du saknar behörighet så ordnar vi det.

2021-01-20

Uthopp till e-Frikort med personnummer: Klicka på knappen e-Frikort i patientens frikortsbild för att komma direkt till patientens uppgifter i nationella e-frikortsportalen.

Avbokningstid: Valfri avbokningstid kan anges per behandlingstyp. Använd ersättningsfält [Bokning.Avbokningtimmar] för att ange värdet i mall. Exempel: Avbokning kan ske [Bokning.Avbokningtimmar] timmar innan besöket. Avboka direkt via <a href="[Avbokningslänk]">hemsidan</a> eller via telefon [Klinik.Telefon].

För receptionister och biträden

Efterregistrera betalning: Nu kan du som receptionist även registrera betalningar för passerade datum.

Normal arbetstid: Receptionist kan uppdatera normal arbetstid i alla tidböcker, https://support.antwork.se/x/XIBGB

Länka och scanna dokument: Receptionist utan signeringsrätt kan länka och scanna dokument åt signeringsansvariga.

Betald direkt: Betalningssätt "Betald direkt" vid registrering av betalning skapar en kontantfaktura med valt betalsätt utan att fönstret Skapa faktura öppnas. Du kan ställa in "Betald direkt" samt betalsätt som förvalda värden Inställningar | Användarinställningar | Fakturering & betalning. Vid val "Betald direkt" kan kontantfaktura skrivas ut eller e-postas direkt.

2020-12-11

PÅMINNELSE
Tids-KVÅ och tillägg Vårdval Stockholm:
 Tids-KVÅ är flyttad till eget fält i besöksregistreringen. Den fungerar som tidigare och föreslås utifrån vilken ersättningskod som du väljer. Du behöver inte göra något utan kan fortsätta jobba som vanligt. 
Om du vill välja tillägg klickar du på knappen Välj tillägg och väljer tillägg.

 • Du kan välja vilken tids-KVÅ som ska föreslås per ersättningskod, Inställningar | Ersättningskoder | Tids-KVÅ. 
 • Du kan välja bort att din valda tids-KVÅ följer med till journalen, Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Besök | Journalför tids-KVÅ. Du kan även söka på tids-KVÅ i Filter för att snabbare hitta inställningen.

2020-12-09

Sammanställning av en patients besök: Nu kan du enklare skriva ut en besökssammanställning till patient. Öppna patientens besök, markera de besök som ska ingå i sammanställningen och välj Besökssammanställning.


Dagens patienter: Möjlighet att skriva ut dagens patienter samt filtrera på datum och behandlare.


Historiskt frikort: Även föregående e-frikort och tillhörande transaktioner visas i patientens frikortsbild. 

2020-12-03

Arbetstid: Möjlighet att sätta normal arbetstid för veckans alla dagar samt sätta arbetstid per dag. Normal arbetstid sätts i Tidbok | Fler kalenderrelaterade val | Administrera kalender.

       


Generisk fakturaspecifikation: Skapa generiska fakturaspecifikationer per företag för företag- och försäkringsbesök. 

  


Spara mall utan formatering: Mallar med formatering som inte fungerar kan sparas utan formatering. Välj Ta bort formatering och välj Spara. Du kan sedan lägga till ny formatering och spara mallen.

2020-11-28

Stavningskontroll: Nu är rättstavningen åter tillgänglig och aktiverad för alla användare i journalen och vissa andra textfält. Du kan slå av och på rättstavningen genom att högerklicka i textrutan och välja Inaktivera stavningskontroll.

Reception: Använd reducerad patientavgift är nu tillgänglig för receptionister vid registrering av betalning. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/yAA7AQ

KVÅ i journal: Nu kan du enklare lägga till eller uppdatera kvå:er direkt i journalen och besöket uppdateras direkt.  

Skicka fil direkt: Om din region tar emot filer via sftp kan du skicka din fil till regionen direkt från SGX när du skapar filen. Mata in dina sftp-uppgifter i Inställningar | Klinikinställninga | Externa tjänster | Sftp-server. Exempel på regioner som använder Sftp är bl.a.

 • Region Västerbotten
 • Region Kalmar
 • Region Blekinge

Fakturasammanställning: Fakturasammanställningen visar nu även summering av belopp.

2020-11-17

Välj eller skapa ärende: Vid registrering av uppgift som t.ex. besök visas nu alla öppna ärenden oavsett om du har uppgifter registrerade på ärendet sedan tidigare eller inte. Alla behandlare som har registrerat besök på ärendet visas.

Registrera betalning: Förändrat utseende på Registrera betalning. Förändringarna är dock bara förberedande och Registrera betalning fungerar likadant som tidigare.

Ogiltig kod: Text om att kod såsom diagnos, kvå eller hälsocentral är inaktiva visas inte utan du som behandlare varnas om du sparar besök med inaktiv kod.

2020-10-13

Tids-KVÅ och tillägg Vårdval Stockholm: Tids-KVÅ är flyttad till eget fält i besöksregistreringen. Den fungerar som tidigare och föreslås utifrån vilken ersättningskod som du väljer. Du behöver inte göra något utan kan fortsätta jobba som vanligt. Om du vill välja tillägg klickar du på knappen Välj tillägg och väljer tillägg.

 • Du kan välja vilken tids-KVÅ som ska föreslås per ersättningskod, Inställningar | Ersättningskoder | Tids-KVÅ. 
 • Du kan välja bort att din valda tids-KVÅ följer med till journalen, Inställningar | Klinikinställningar | Journal | Besök | Journalför tids-KVÅ. Du kan även söka på tids-KVÅ i Filter för att snabbare hitta inställningen.

Skicka blankett via e-post: Du kan e-posta blanketter som t.ex. FAR - Recept/fysisk aktivitet till patient eller annan person antingen i samband med att du skapar blanketten eller i efterhand.

Nationella taxan i Region Kronoberg: Ny ersättningskod 03 - Digital vårdåtgärd tillagd för dig som jobbat på Nationella taxan i Region Kronoberg.

Enskild firma: Om du har enskild firma kan du välja om ditt organisationsnummer (personnummer) ska visas på fakturan. Inställningar | Klinikinställningar | Fakturering & betalning | Fakturering - på faktura | Visa organisationsnummer enskild firma.

Betalsätt och betaldatum: Betalsätt och betaldatum visas i listan med fakturor.

Kundfordran: Kundfordran visas nu efter faktiskt betaldatum och inte som tidigare efter registreringsdatum.

Fakturasammanställning: Förändrat utseende på fakturasammanställning. Utseendet liknar numera en vanlig faktura med sidhuvud och sidfot.

Samtycke för delad journal på utgående remiss: På utgående remiss kan du välja att patienten godkänner att journal kan inhämtas från remittent. Texten "Patienten samtycker till åtkomst av journaluppgifter från remitterande enhet" skrivs då ut på remissen.

2020-09-30

Kassarapport på en eller flera kliniker: Receptionister för kliniker som har valt betalning i reception och systemadministratörer kan generera kassarapport för en eller flera kliniker.

Blinda användare: Nu har vi även stöd för blinda användare att använda grundläggande funktioner enbart med hjälp av tangentbordet och talsyntes-program som t. ex. Jaws. Inställningar | Användarinställningar | Allmänna | Arbetssätt | Anpassningar för blinda.

Mallar: Systemadministratörer kan administrera alla mallar, inklusive andra användares privata mallar.

Tidsschema: Vid schemaläggning av återkommande tider kan du nu välja vardagar. Då schemaläggs måndag till fredag. Tidigare val dagligen schemalade måndag till söndag. 

Registrera återbud: Receptionister kan registrera framtida återbud och uteblivna besök från tidboken. 

Historik Tidbok: Historik för alla händelser i tidbok visas inklusive borttagen bokning. 


Boka patient i annan kalender: Vid val "Boka patient i annan kalender" fungerar precis som "Boka patient i kalender (Ctrl + K)" men du får först välja tidbok medan "Boka patient i kalender (Ctrl + K)" öppnar den aktiva klinikens tidbok direkt.


SMS-påminnelse: Val att markera eller avmarkera påminnelse via SMS på samtliga framtida bokningar. Användbart när du börjar att använda SMS-påminnelse och vill markera alla dina befintliga framtida bokningar.

 


Behandlingstyper: Nu går det att ange olika färger och en kortare text som visas på bokningssidan på olika behandlingar i webbtidboken. Gå in under Arkiv | Systemadministration | Behandlingstyper.

2020-08-26

SPAR PU-tjänst: Nu kan du hämta personuppgifter från personuppgiftstjänsten SPAR. Tjänsten kräver att du har ett eget avtal med leverantören och tjänsten är förenad med en kostnad, läs mer här.

Logga på faktura: Nu kan ni lägga till en logga på fakturor. Loggan är gemensam för en mottagning och läggs till under Inställningar | Mottagningsinställningar | Fakturering & betalning | Fakturering - på faktura | Logga (png-format).

2020-05-15

Registrera patientavgift till e-frikort: Nu väljer du om eventuell patientavgift ska registreras till e-frikort i besöksbilden och inte som tidigare genom att svara på frågan.

Notathistorik: Nu sparas historik på notatet, så om du råkar radera en text eller om det blir fel när du sparar kan du nu se tidigare versioner av notattexten. Du öppnar historiken genom att klicka på historik-ikonen i listen med ikoner eller om du högerklickar på en notat i notatlistan. Kopiera och klistra in den text du vill återställa.

Fakturautskrift: Nu kan du skriva ut och skicka faktura via e-post samt registrera patientens samtycke till kommunikation till SMS/e-post direkt från besöksbilden när du väljer att kontantfakturera eventuell patientavgift ("Betald direkt"). Du kan även välja att få Skriv ut och Skicka via e-post ikryssad som standard.

Län och kommun: Om patienten saknar län och kommun uppdateras uppgiften när besök som kräver län och kommun registreras.

Nya användarinställningar: Möjlighet att inte journalföra samtycke till kommunikation till SMS/e-post samt val om varning om diagnos saknas ska visas för nybesök.

2020-05-04

Dagens kontakter: Dagens kontakter visar bl.a. dagens bokningar och besök samt eventuella avvikelser som bör åtgärdas. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/AYBtAw

Mottagning: Gemensamma adress- och kontaktuppgifter ligger nu på mottagning. Mottagning hittar du under Arkiv | Systemadministration | Mottagningar. Kliniken kan ha egen e-postadress, telefonnummer och fax. Om inga uppgifter finns angivna på kliniken används mottagningens uppgifter. Klinikens uppgifter hittar du som vanligt under Inställningar | Administrera klinik.

Flera mottagningar i webbtidbok: Webbtidboken kan hantera en eller flera mottagningar. Om ni har flera mottagningar i webbtidboken kan patienten välja mottagning.

Öppenvårdsfil: Öppenvårdsfilen hanterar nu patienter utan personnummer och du kan skicka med besöken i Vad finns att skicka.

2020-04-28

Filtrering i tidbok: Filtrering av bokningar och bokningsbara tider i tidboken

Ta bort ärende: Nu kan alla användare ta bort tomma ärenden.

Journal i kronologisk ordning: Nu kan du som vill se de äldsta notatet först i journalen välja "Visa journalen i kronologisk ordning" i Inställningar | Användarinställningar.

2020-04-21

Koppla webbpatient: Nu får du med uppgifter såsom e-postadress och mobilnummer från webbokning när patient kopplas till bokning.
Notera! En skillnad för dig som har valt att automatiskt koppla bokning till patient. Som tidigare kopplas endast redan inskrivna patienter. Framgent så måste även uppgifter i bokningen överensstämma med patientens uppgifter för att automatiskt kopplas till bokningen.

2020-04-08

Videosamtal och chatt i SGX: Nu har vi stöd för videosamtal och chatt i SGX. Här kan du läsa mer om hur det fungerar, https://support.antwork.se/x/awBRAw

Tack alla piloter för ett fantastiskt bra arbete med tester, feedback och glada tillrop.

Lite att tänka på

 • För patienter fungerar gamla Edge bra men inte för behandlare som måste uppdatera till nya Edge, Chromium Edge, om man inte vill köra Chrome som fungerar bra.
 • Videon visas så bred som möjligt på din skärm. Det innebär att du kan behöva scrolla för att se hela bilden. Om du sitter på en dator kan du göra fönstret smalare tills hela bilden syns på höjden utan scroll. Bäst blir det om både du och patienten har samma läge, d.v.s. stående eller liggande bild. Vi ska försöka ordna så att hela bilden syns på skärmen utan att du behöver ändra storleken på fönstret.
 • Var extra vaksamma på bokningar, webbokningar, bokningsbekräftelser, ombokningsbekräftelser och påminnelser via SMS. För att se vad som har skickats till en patient kan du markera bokningen, välj Fler patientrelaterade val och Patientkommunikation.

Kända fel och problem

 • Videosamtal på mobil kan tappa ljudet om telefonen ringer under pågående videosamtal. 
 • VPN-tunnlar kan orsaka kommunikationsproblem. Videosessionen kan då inte starta.

2020-04-06

Besöksdatum som betaldatum: Nu sätts besöksdatum automatiskt som betaldatum om du väljer Betald direkt eller Öppna kontantfakturering vid efterregistrering av besök. 

Behandlingstyp på bokning: Nu ligger behandlingstyp på bokning.

 • Om du använder dig av schema fungerar det automatiskt och du behöver inte göra någonting.
 • Om du lägger upp bokningar manuellt i tidboken kan du lägga till de behandlingstyper som du använder och lägga till behandlingstyp på dina standardbokningar. Då slipper du information om behandlingstyp och tid i noteringsfältet.


Text på bokningar: Tidigare låg information om bokningen i noteringsfältet vilket i har ställt till en del oreda för vissa. Vi har nu brutit ut information såsom behandlingstyp, tid och bokad av. Dock har redan skapade bokningar kvar text i noteringsfältet så om du kopierar en bokning med bokningsinformation i noteringsfältet tar du bort informationen i noteringsfältet på den nya bokningen. Detta är ett övergående problem just i skarven mellan det gamla och nya sättet att lagra information.

Det gamla sättet med information i noteringsfältet. 

Det nya sättet.

2020-03-20

Återbud vid avbokning via webben: Användarinställning om bokning ska markeras med återbud (ÅB) istället för att tas bort vid avbokning via webben. Vi har blivit uppmärksammade på problematiken med att bokningar som avbokas via webben försvinner helt och hållet i tidböckerna då era bortfall i inkomst och merkostnader troligtvis kommer att behöva vidimeras och beläggas för eventuell kompensation. Redan avbokade, borttagna bokningar hittar du under Internpost.  

E-post och samtycke i Patientregistret.: Ni visas även e-postadresser och om patienten har samtyckt till kommunikation via SMS och e-post i Patientregistret. Om du behöver komma i kontakt med dina patienter via e-post eller SMS kan du högerklicka i listan och välja Exportera till Excel.

 • Kopiera aktuella e-postadresser och öppna Meddelande | Skicka e-post. Klistra in alla e-postadresser i fältet Mottagare. SGX kommer automatiskt komma-separera e-postadresserna när du lämnar fältet. Ange rubrik, text och skicka.
 • Kopiera aktuella mobilnummer och öppna Meddelande | Skicka SMS. Klistra in alla mobilnummer i fältet Mottagare. SGX kommer automatiskt komma-separera e-postadresserna när du lämnar fältet. Ange text och skicka.

Tips webbtidbok: Lägg upp behandlingstyper för videomöte, telefonrådgivning och chattrådgivning och lägg ut tider som patienterna själva kan boka i webbtidboken.

Autentisering av patient med Mobilt BankID: Vi påminner och förtydligar. Autentisering av patient med Mobilt BankID och inloggning i SGX med Mobilt BankID är två separata tjänster. Här kan du läsa mer om autentisering av patient med Mobilt BankID, https://support.antwork.se/x/soD_/

2020-03-19 covid-19

Återbud och uteblivna besök covid-19: Nu kan du registrera återbud och uteblivna besök relaterade till covid-19. Eventuellt kan du få ersättning av din Region i efterhand. Kontrollera med din Region vad som gäller.

O.B.S! Att Du måste välja "Återbud" i listan "Besökskategori". Sedan väljer Du "ÅB COV - Återbud covid-19" i listan "Drsättningskod.
Om patienten ska betala en patientavgift vid uteblivet besök lägger du till patientavgift på ersättningskoden, https://support.antwork.se/x/ToD1


2020-03-19

Vårdval Specialiserad fysioterapi och digitala besök: Även stöd vid besöksregistrering och rapportering till regionen av telefonrådgivning och chatt för Vårdval specialiserad fysioterapi (GVR).

Besök som ni redan har registrerat med Telefonrådgivning 90 kr och Chattrådgivning 90 kr uppdaterar ni till lämplig ersättningskod. Tyvärr får ni lägga till tids-KVÅ manuellt i journalen.

image2020-3-18_15-43-36.png

Välj besökstyp Distanskontakt och ersättningskod för telefon eller chatt.
Var noga i början med att kontrollera att korrekt aktivitets-KVÅ:er och tids-KVÅ:er föreslås och registreras på besöket enligt specifikation.
Kontrollera även extra noga när du skickar in fil till landstinget/regionen första gången med de nya ersättningarna att filen stämmer enligt Rapporteringsanvisningar som finns att läsa på Vårdgivarguiden.

Telefon

 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, kort (0-19 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV201, ZV202.
  Ersättning 90 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, normal A (20-39 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV203, ZV204.
  Ersättning 225 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, normal B (40-59 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV205, ZV206.
  Ersättning 495 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, resurskrävande (≥ 60 min)
  KVÅ-kod XS012 OCH en av ZV211, ZV212 osv.
  Ersättning 581 kr

Chatt

 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, kort (0-19 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV201, ZV202.
  Ersättning 90 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, normal A (20-39 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV203, ZV204.
  Ersättning 225 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, normal B (40-59 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV205, ZV206.
  Ersättning 495 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, resurskrävande (≥ 60 min)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051 OCH en av ZV211, ZV212 osv.
  Ersättning 581 kr

2020-03-18

Id-kontroll med Mobilt BankID: Id-kontroll av patient med identifikationssätt Mobilt BankID. Notera att det kommer att stå Antwork AB som utställare i BankID-appen när patienten identifierar sig. För att använda tjänsten måste vårdgivaren ange att autentisering av patient via BankID tillåts under Inställningar | Klinikinställningar | Externa tjänster | Mobilt BankID | Autentisering av patient via BankID. Att använda tjänsten medför en extra kostnad och faktureras på nästa faktura på samma sätt som kostnad för SMS.

Distanskontakt/digitala besök: Stöd vid besöksregistrering och rapportering till regionen av videomöten, telefonrådgivning och chatt för Vårdval specialiserad fysioterapi (GVR). Återkoppla gärna till oss via support@antwork.se eller skapa ett supportärende direkt i SGX om du får mer information eller om det är något som vi har missförstått eller om något är felaktigt.

Välj besökstyp Distanskontakt och ersättningskod för videomöte, telefon eller chatt.
Var noga i början med att kontrollera att korrekt aktivitets-KVÅ:er och tids-KVÅ:er föreslås och registreras på besöket enligt specifikation. Som vi har förstått det får inte tillägg för tolk rapporteras för dessa vårdtjänster.
Kontrollera även extra noga när du skickar in fil till landstinget/regionen första gången med de nya ersättningarna att filen stämmer. Rapporteringsanvisningar finns att läsa på Vårdgivarguiden.

 • Vårdtjänst: Enskilt besök telefon, (25441)
  KVÅ-kod XS012.
  Ersättning 90 kr (ej bekräftat. Kan komma att uppdateras)
 • Vårdtjänst: Enskilt besök chatt, (25442)
  KVÅ-kod XS003 OCH ZV051.
  Ersättning 90 kr (ej bekräftat. Kan komma att uppdateras)
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, kort (0-19 min) (25443)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV201, ZV202.
  Ersättning 90 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, normal A (20-39 min) (25444)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV203, ZV204.
  Ersättning 225 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, normal B (40-59 min) (25445)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV205, ZV206.
  Ersättning 495 kr
 • Vårdtjänst: Enskilt videobesök, resurskrävande (≥ 60 min) (25446)
  KVÅ-kod UX007 OCH en av ZV211, ZV212 osv.
  Ersättning 581 kr

Ersättning

Kontrollera att upplagda ersättningar gäller dig. Vi har lagt in ersättningar motsvarande 75 % av de fysiska besöken. Kontakta oss om din ersättning uppgår till 60 % av fysiska besök.

 • Att mottagningarna inom vårdvalen PrimärvårdsrehabiIitering, Specialiserad fysioterapi, Logopedi och Intensivträning för personer med rörelsenedsättning ges möjlighet att utföra samtliga typer av fysiska besök med digitala besök. Ersättningen uppgår till 75 % av de fysiska besöken i enlighet med gällande FFU.
 • Att mottagningarna inom vårdvalet Specialiserad rehabilitering vid långvarig smärta och utmattningssyndrom ges möjlighet att utföra samtliga typer av fysiska besök med digitala besök. Ersättningen uppgår till 60 % av de fysiska besöken i enlighet med gällande FFU. Detta gäller även bedömningsdelen.
 • Att leverantören för Psykosociala habiliteringsinsatser ges möjlighet att utföra samtliga typer av fysiska besök med digitala besök. Ersättningen uppgår till 75 % av de fysiska besöken i enlighet med gällande FFU. Observera att ersättningen för distanskontakt i gällande FFU kvarstår.

2020-03-16

Fakturerat/betalt på annat sätt: I besöksbilden kan du sätta och ångra att patientavgift och ersättning fakturerat/betalt på annat sätt. Det finns även möjlighet att sätta besök till fakturerat/betalt på annat sätt direkt från tidbok genom att högerklicka på bokningen och välja Markera som fakturerat/betalt på annat sätt.

Drag & drop av länkad fil till journalen: Nu kan du dra och släppa en fil på aktuellt notat för att spara ett länkat dokument. Släpp filen på den gråa ytan enligt bild.

Filer som inte är skickade till Regionen: När du loggar in visas en varning om det finns filer som inte är skickade till Regionen. Du hittar dina filer och under Landsting | Sändningar. Om fil är skickad, markera filen och välj Markera fil som hanterad/skickad. 

Summeringen på kontantfaktura: Summeringen på kontantfakturor/kvitto visar tydligare att inget ska betalas.

Benämning på kontantfaktura: Du kan välja ett annat namn på kontantfakturor t.ex. Kvitto som används på kontantfakturor och e-post. 

2020-03-02

Receptionist kan ta bort registrerad betalning: Nu kan receptionister själva ta bort felregistrerade betalningar.

Återkommande schemaläggning: Möjlighet att ange olika upprepningsintervall för både dag och vecka vid registrering av återkommande schemaläggningar. T.ex. dagligen, varannan dag, var tredje dag, veckovis, varannan vecka eller var tredje vecka o.s.v.

Slutdatum på försäkringsärende: Nu kan slutdatum anges på försäkringsärende.

Anteckning på ärende 4 000 tecken: Ärendeanteckning/behandlingsplan/mål på ärende kan nu innehålla 4 000 tecken.

Val av tid: Flera tider såsom 55 minuter är tillagda vid val av längd i t.ex. bokning, schemaläggning och behandlingstyp.

2020-02-17

Registrera betalning för företag- och försäkringsbesök: Nu kan ni registrera betalningar för företag- och försäkringsbesök i receptionen. Vid försäkringsbesök måste ett försäkringsärende skapas och kopplas till besöket. Försäkringsärendet kan skapas innan eller i samband med registreringen av betalningen eller besöket.

Bokning: Bokningar kan nu markeras som "Ej upptagen". Detta möjliggör dubbelbokningar via t.ex. webbtidboken då tiden anses som bokningsbar.

2020-02-12

SMS-påminnelse helger: För att inte störa patienter för tidigt på helger skickas nu SMS-påminnelser klockan 10:00 istället för 08:00 på helger.

Varning oskickad landstingsfil till ARV: För att minimera risken att fil inte skickas till landstinget visas en varning om oskickade landstingsfiler finns. Varning visas och sändningslistan öppnas. De oskickade filerna visas med varningsfärg. Om du får varningen kontrollerar du om filen är skickad till landstinget och markerar filen som skickad /hanterad.

2020-01-27

Uppdatera besök: Klinikadministratörer kan uppdatera andra behandlares besök.

Uteblivet besök Kronoberg: Från och med årsskiftet debiteras 200 kr för uteblivet besök i Region Kronoberg. Vi har uppdaterat ersättningskoden för uteblivet besök i Region Kronoberg.

Patientavgift Uppsala: Från och med årsskiftet ändras patientavgiften från 110 kr till 260 kr i Region Uppsala. Vi har uppdaterat avgiftskoden för normalbesök i Region Uppsala.

Moms på faktura: Företagsfakturor visar nu priset utan moms. Summeringen är oförändrad.

Kundnummer på faktura: Kundnummer visas på företagsfakturor.

Maxbelopp på artiklar: Maxbelopp på artiklar utökat till 999 999,99 kr.

2020-01-09

Nya tak för 2020: Nu är årets nya tak för Nationella taxan uppdaterade. Gå in på Inställningar | Administrera klinik | Landstingsavtal och kontrollera att dina tak stämmer. Om taken inte stämmer så kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontaktregistrering i patientöversikten: Nu kan du se patientens alla kontaktregistreringar i patientöversikten. Klicka på Notat i trädvyn och en lista med notat sorterade på behandlare och en lista med notat sorterade på år visas.

Region Örebro: Ändringar av patientavgift till 200 kr, ålder för barn och ungdom nu 20 år samt tillägg av ersättningskod 83 i Region Örebro från och med 2020-01-01.

E-frikort i Sörmland och Kronoberg: Nu är integration till e-frikortstjänsten tillgänglig även i Region Sörmland och Region Kronoberg. Läs mer här, https://support.antwork.se/x/dQDbAg

Klinikens e-postadress på faktura: Ny klinikinställning "Skriv ut klinikens e-postadress" som styr om klinikens e-postadress ska skrivas på fakturan.

Dölj patientens namn på faktura-/inbetalningsjournal: Ny klinikinställning "Dölj patientens namn på faktura-/inbetalningsjournal" som styr om patientid ska visas på fakturajournal och inbetalningsjournal istället för patientens namn.

Menyval i tidbok: Nu kan du välja om du vill se generella menyval såsom Uppdatera, Patientöversikt och Frikort när du högerklickar på en bokning. Som standard visas inte de generella menyvalen då de finns tillgängliga uppe i vanliga meny samt att flera av menyvalen har kortkommandon, https://support.antwork.se/x/oID_/

Inställningar | Användarinställningar | Tidbok | Visning | Visa generella menyval för bokning.

Besök med fel takbelopp: Besök som har registrerats felaktigt med normal ersättning kan uppdateras till reducerade ersättning. Markera ett eller flera skickade landstingsbesök och välj "Ändra till nästa reducerade ersättning".