Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Det finns några fundamentala skillnader i arbetssätt mellan nya och gamla SGX.

  1. Ärendehantering >
  2. Kontanthantering >
  3. Hjälpen >

 Initiala inställningar

Se även Administrera klinik

 Klinik/Vårdgivare


De vanliga uppgifterna om klinik/mottagningsnamn, adress, telefon o.s.v.

Det är här Du anger vilket landsting verksamhetan bedrivs i:

Du lägger även till användare i detta fönster: Uppgifter om företaget

Uppgifter om det egna företaget LandstingsavtalVårdgivar-ID, HSA-ID och Vårdgivarspecialitet skiljer mellan olika landsting.

Du väljer här även det Ersättningsavtal som skall gälla, olika i olika landsting.
Skriva in ny patient från patientregistret >

Skriva in ny patient från bokningskalendern >

Ny patient med remiss >

Registrera besök ARV, Privera, Prikomp, Avir, LisBet (nationella taxan) >

Registrera besök GVR (spec. sjukgymnastik Stockholm) >


När besöket registrerats öppnas journalen.

Status >  • No labels