Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Öppna Din bokningskalender

Dubbelklicka i en bokningsruta

Välj NY i rutan som kommer upp eller skriv in hela personnumret i sökrutan och tryck Enter.


Om patienten saknas i systemet frågas:

Du kommer nu till inskrivning av ny patient


När Du sparar och stänger inskrivningsrutan frågas om Du vill skapa ett ärende. Det är klokt att göra det här.


Du kommer till bilden för att snabbregistrera ett ärende. Ange kontaktdatum och kontaktorsak.


När Du klickar på "Skapa nytt" kommer rutan för själva bokningen upp:

Du kan korrigera tiden till ex. 08:30, lägga till en notering, välja längd på bokningen o.s.v.

Klicka på OK. Resultatet blir: (den orangefärgade markeringen kommer för att Noteringen var "Nybesök"). Klart att börja arbeta med patienten.


  • No labels