Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Skriv in patienten från kalendern eller från patientregistret.

När Du sparar patienten frågas om Du vill skapa ärend, svara JA.

Du kommer då till äredebilden (patientöversikten).

Om inget ärende finns, skapa ett nytt.

 När det är klart klicka på  Välj remisser  och inkommande remiss  (Ctrl + I).

När Du sparat remissen kan Du knyta remissen till ärendet.  Klicka på pilen för att välja remissRemissen blir knuten till patienten och ärendet. Du kan se och öppna remissen från ärendebilden.Besöken som registreras i ärendet kommer också att vara knutna till remissen.  • No labels