Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Du kan välja att köra SGX med en eller flera användare i samma SGX-installation.

SGX med flera användare

Alla på mottagningen behöver inte vara med i en sammanslagning. Om ni är två eller flera som är intresserade så kan ni gå ihop och övriga kan ansluta sig senare om de önskar.

Om det är någon på mottagningen som kör ett annat journalsystem och vill byta till SGX så går det oftast att läsa över journaler, besöksdata och annan historik. Detta behöver inte heller ske i samband med sammanslagningen utan kan göras innan eller efter. För de som vill köra i gång utan att ta med sig historik har vi en uppstartstid på c:a 1 timme.

Receptionist

Om ni har en gemensam receptionist kan denne sköta väntelistor, bokningar och patientkontakter.
Om ni turas om med att ha "telefontid" kan ni se och boka i medarbetarnas kalender.

Internpost

Ni får tillgång till internpost. Det fungerar ungefär som en vanlig mail men är helt intern och har ingen kontakt "utåt" vilket gör att sekretessen inte behöver beaktas på samma sätt som i vanlig e-post. Bara den som får meddelandet kan ta del av det. Det skickas automatiska meddelanden till behandlaren om receptionen exemplevis markerar ett återbud för en patient.

Sammanslagning av vårdgivare på samma mottagning

Om flera enskilda vårdgivare finns på samma mottagning kan ni slå samman dessa till en enhet. Notera att detta är förenat med en kostnad, läs mer under Priser.

Hur fungerar det? Vad händer?

Patientregistret blir gemensamt för alla vårdgivare vilket innebär att dina aktuella patienter visas som vanligt men att du kan söka fram alla patienter som finns i registret, både dina egna och andra vårgivares. Du har inte tillgång till uppgifter som inte har rätt till att se.
Receptionisten har tillgång till hela patientregistret och till alla vårdgivares bokningskalendrar. Varje vårdgivare kan, valfritt, dela sin kalender med andra vårdgivare, antingen för att läsa eller läsa/ändra.
Om man "delar" på patienter kan man ha delad journalföring. Det innebär att fler vårdgivare kan ta del av patientens journal. O.B.S! Att sådan delning loggas så att man kan sen vem som tagit del av vad.

Komma igång

För att göra en sammanslagning behöver vi godkännande från samtliga inblandade. Dessutom behövs en systemansvarig som vi kan kontakta ex. angående om fler vårdgivare ska in i systemet o.s.v.
Läs mer här, https://support.antwork.se/x/NgBlAQ.


  • No labels