Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


 (Ctrl + F8) Sök patient. Du skriver in personnummer och trycker Enter. Du kommer då till patientöversikten.

 (F8) Öppnar patientregistret. Om Du högerklickar på "gubben" så visas de patienter Du senast arbetat med.

 (F3) Öppnar tidboken/bokningskalendern . Finns tveksamhet om vilken kalender Du vill öppna visas en lista med de kalendrar Du har att välja på. Du kan även klicka på pilen till hö om ikonen eller högerklicka för att välja.

...

 Öppnar remittentregistret.

 Öppnar företag.

 Öppnar väntelistan.

 Öppnar adress-/telefonregistret.

...

 Intern- och E-post.

(Ctrl + G) öppnar grupper.

 Visar hjälp. (F1)

 Larm (Ctrl + Shift + F1) Larmar på alla datorer utom Din egen.

...