Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Skriv in patienten från kalendern eller från patientregistret.Sök upp patienten i patientregistret eller markera patienten i kalendern, klicka på Image Removed eller tryck (F7)

När Du sparar patienten frågas om Du vill skapa ärend, svara JA.

Du kommer då till äredebilden (patientöversikten).

Om inget ärende finns, skapa ett nytt.

 När det är klart klicka på  Välj remisser  och inkommande remiss  (Ctrl + I).

När Du sparat remissen kan sedan Du knyta remissen till ärendet.  Klicka på pilen för att välja remiss

...

Besöken som registreras i ärendet kommer också att vara knutna till remissen.


Image RemovedImage Added