Markera patient och välj Patientöversikt eller F7.

I Patientöversikten visas patientens alla ärenden och information kopplad till patientens behandlingsomgång som t.ex. besök, statusar, remisser och framtida bokningar. Detta för att få en sammanhållen struktur av uppgifter som kan ligga till grund för statistik och kvalitetsuppföljning.

Ärende

All information kopplad till en behandlingsserie ligger i ett ärende. Vid registrering av besök, akupunktur eller liknande skapar du ett nytt ärende eller väljer ett av patientens ärenden.

Skapa ett nytt ärende

Du kan skapa ett nytt ärende på två sätt.

Vem har behandlat patienten

JAAMIS

På varje ärende finns JAAMIS, ett utvärderingsinstrument för behandlingsresultat:

JAAMIS ger en möjlighet att få en total sammanställning av behandlingsresultat.

Menyval

NY Skapar ett nytt ärende. Du fyller i kontaktorsak/diagnos, besvärsdebut o.s.v.

 Kommer att innehålla olika sätt att sortera/presentera informationen i träd-vyn.

 (Ctrl + S) Sparar ändringar i patientöversikten.

(F12) Sparar och stänger ärendebilden.

 Tar bort ärende. (endast ärenden som inte påbörjats, d.v.s. inget "innehåll" finns).

 Visa händelselogg i ärendet = allt viktigt som hänt i ärendet och vem som gjort vad.

Öppnar rutan för försäkringsärenden.

Tips

Om du registrerat besök på "fel" ärende, se här >>>

Ibland händer det att man registrerar besök på en befintlig patient och inser sedan att det borde gjorts på ett nytt ärende.

Du behöver då inte ta bort besöket, det går att flytta besöket .