Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En tidigare patient återkommer och Du registrerar ett besök. Efteråt inser Du att det borde registrerats på ett nytt ärende.

I patientöversikten ser det ut så här:

Besöket 2020-02-28 borde ha varit på ett nytt ärende.

Klicka på NY och skapa ett nytt ärende.

Markera besöket 2020-02-08 och dra upp det och släpp det i det nya ärendet


Resultat:
  • No labels