En tidigare patient återkommer och Du registrerar ett besök. Efteråt inser Du att det borde registrerats på ett nytt ärende.

I patientöversikten ser det ut så här:

Besöket 2020-02-28 borde ha varit på ett nytt ärende.

Klicka på NY och skapa ett nytt ärende.

Markera besöket 2020-02-08 och dra upp det och släpp det i det nya ärendet


Resultat:
  • No labels