You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 52 Next »

Markera patient och välj Patientöversikt eller F7.

I Patientöversikten visas patientens alla ärenden och information kopplad till patientens behandlingsomgång med besök, statusar, remisser och framtida bokningar. Detta för att få en sammanhållen struktur av uppgifter som kan ligga till grund för statistik och kvalitetsuppföljning.


All information kopplad till en behandlingsserie ligger i ett ärende. Vid registrering av besök, akupunktur eller liknande skapar du ett nytt ärende eller väljer ett av patientens ärenden.

Välj eller snabbregistrera ärende

Skapas ett nytt ärende läggs det in i patientöversikten.

Överst i vänstra kolumnen visas framtida bokningar:

Om du vill se vilka som behandlat patienten tidigare kan du göra det från patientöversikten, klicka på "Notat", "Per behandlare" och

om Du håller muspekaren över en aktivitet, ex. ett besök, visas behandlingsansvarig som "tooltip" (om det inte är du själv).


Patientstatus från "gamla" SG-X ligger också i ärendebilden:

Vill du titta på något särskilt så klickar du på det i träd-vyn till vänster. Där kommer eg. allt som har med patienten att göra att finnas.

Om patienten samtycker till delad journalföring kan du se även andra behandlares besök/status.


  • Alla användare (behandlare i kliniken) kan registrera besök på alla ärenden.
  • Alla stängda ärenden visas i grå text och med texten "Avslutat".
  • Alla öppna ärenden visas expanderade oavsett om användaren har registrerat besök eller inte i ärendet.
  • Vid snabbregistrera eller skapa nytt ärende hämtas kontaktorsak från patientens senaste stängda ärende. Du ändrar eller behåller det.
  • Alla användare kan ändra specifika ärendeuppgifter på alla ärenden.
  • Alla användare kan ta bort borttagbara ärenden (ärenden utan innehåll, besök, status o.s.v.).


På varje ärende finns JAAMIS, ett utvärderingsinstrument för behandlingsresultat:

JAAMIS ger en möjlighet att få en total sammanställning av behandlingsresultat.



NY Skapar ett nytt ärende. Du fyller i kontaktorsak/diagnos, besvärsdebut o.s.v.

 Kommer att innehålla olika sätt att sortera/presentera informationen i träd-vyn.

 (Ctrl + S) Sparar ändringar i patientöversikten.

(F12) Sparar och stänger ärendebilden.

 Tar bort ärende. (endast ärenden som inte påbörjats, d.v.s. inget "innehåll" finns).

 Visa händelselogg i ärendet = allt viktigt som hänt i ärendet och vem som gjort vad.

Öppnar rutan för försäkringsärenden.


Om du registrerat besök på "fel" ärende, se här >>>

Ibland händer det att man registrerar besök på en befintlig patient och inser sedan att det borde gjorts på ett nytt ärende.

Du behöver då inte ta bort besöket, det går att flytta besöket .




  • No labels