Under Företag , klicka på NY (eller markera befintligt och klicka på  (Ctrl + E) för att redigera)

Du kan ange

  • Du kan ange en e-post-adress för fakturering ifall den skiljer sig från e-post-adress för övriga kontakter.
  • Om det skall vara en faktura-avgift på fakturan. Anger Du faktura-avgift här så blir det faktura-avgift även om det är satt 0 kr i Under Inställningar, Klinikinställningar, fliken Fakturering och betalning.
  • Om patientens personnummer ska skrivas ut på fakturan.
  • Om patientens namn ska skrivas ut på fakturan.
  • Om det är ett försäkringsbolag.
  • Om överskjutande självrisk ska användas.

Du kan i viss mån anpassa fakturautskriften för varje företag. Se ovan där man valt att skriva ut besökets diagnos på fakturan.

Det kommer att se ut som nedan på fakturan:


Företag >

Registrera företagsbesök >

  • No labels