Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Markera patienten och klicka på  (Ctrl + B) för att visa patientens besök.

Begränsa listan med Fr.o.m. - datum och T.o.m - datum till den period du vill skriva ut.


Besöksammanställning

Besöksammanställningen skriver ut besöksdatum, behandlare, patientavgift och eventuella frikortsuppgifter för markerade besök.

För att markera flera besök

  • Markera första besöket.
  • Håll ner Ctrl och markera de besök du vill skriva ut.

Besökslista

Besökslistan skriver ut alla uppgifter för samtliga besök som visas i listan.


Se även:

Utskrift via PDF >


  • No labels