Flera regioner erbjuder inte HSA-id och SITHS-kort utan hänvisar till privata aktörer för detta. Observera att du inte behöver något SITHS-kort för att använda e-frikortstjänsten via SGX. Dock kan din region kräva SITHS-kort för andra tjänster eller för att signera avtal mm. Hör med din region vad som krävs. Du kan spara pengar genom att bara köpa HSA-idn.

SITHS-kort

SITHS-kort kan du använda för inloggning i SGX, e-frikortsportalen och ARV-portalen. Vissa regioner erbjuder e-tjänstekort gratis. Region Stockholm, beställ här.

HSA-id

Personligt HSA-id
HSA-id för organisationen  


Det finns flera aktörer som säljer HSA-idn och SITHS-kort. bl.a. IT Omsorg och Svensk e-identitet. Jämför gärna priser och avtal.

Ramavtal med IT Omsorg

Vi har förhandlat fram ett ramavtal med IT Omsorg som ger dig som SGX-användare ett förmånligt pris på HSA-idn.
Kontakta IT Omsorg och uppge att du är SGX-användare för att ta del av priserna.  

Christian Catellani
+46 (0)70 953 32 14
www.itomsorg.se


  • No labels