Ansök om avtal med leverantören

Inställningar | Användarinställningar | Externa tjänster.


SLL Kontonamn:

Kontonamn för PU-tjänsten, erhålles från Region Stockholm. Vanligtvis de fyra sista tecknen i ditt personliga HSA-id följt av "_p". Exempel "A9U7_p".

SLL Lösenord:

Lösenord för PU-tjänsten, erhålles från Region Stockholm.

SPAR Kundnr:

Erhålles från SPAR.

SPAR Uppdragsid:

Erhålles från SPAR.


  • No labels