Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Under Inställningar, Klinikinställningar, fliken Besök:Bifoga ICS-kalenderfil med bokningsbekräftelsen:

Ange om bilagan skall skickas med för att underlätta för patienten att lägga till bokningen i sin kalender.

Se även Boka patient / Bokningsbekräftelse >>>

Skicka SMS-påminnelse på morgonen:

Ange om SMS-påminnelse skall skickas på morgonen vid 08:00 (10.00 lör/sön) dagen innan besöket eller kl 19:00 på kvällen innan besöket.

Se även SMS >>>

SMS-påminnelse:

Ange om SMS-påminnelse automatiskt skall föreslås vid bokning.

Du kan alltid välja Ja/Nej vid varje bokningstillfälle.

Se även SMS >>> och Boka patient >>>


  • No labels