Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

I Patientöversikten visas patientens alla ärenden och information kopplad till patientens behandlingsomgång med som t.ex. besök, statusar, remisser och framtida bokningar. Detta för att få en sammanhållen struktur av uppgifter som kan ligga till grund för statistik och kvalitetsuppföljning.

Ärende

All information kopplad till en behandlingsserie ligger i ett ärende. Vid registrering av besök, akupunktur eller liknande skapar du ett nytt ärende eller väljer ett av patientens ärenden.

Välj eller snabbregistrera ärende

Image Removed

...

Skapas ett nytt ärende läggs det in i patientöversikten.

Image Removed

Överst i vänstra kolumnen visas framtida bokningar:

Image Removed

Om du vill se vilka som behandlat patienten tidigare kan du göra det från patientöversikten, klicka på "Notat", "Per behandlare" och

om Du håller muspekaren över en aktivitet, ex. ett besök, visas behandlingsansvarig som "tooltip" (om det inte är du själv).

Image Removed

Patientstatus från "gamla" SG-X ligger också i ärendebilden:

Image Removed

Vill du titta på något särskilt så klickar du på det i träd-vyn till vänster. Där kommer eg. allt som har med patienten att göra att finnas.

Om patienten samtycker till delad journalföring kan du se även andra behandlares besök/status.anchorJAAMISJAAMIS

 • Alla användare (behandlare i kliniken) kan registrera besök på alla ärenden.
 • Alla stängda ärenden visas i grå text och med texten "Avslutat".
 • Alla öppna ärenden visas expanderade oavsett om användaren har registrerat besök eller inte i ärendet.
 • Vid snabbregistrera eller skapa nytt ärende hämtas kontaktorsak från patientens senaste stängda ärende. Du ändrar eller behåller det.
 • Alla användare kan ändra specifika ärendeuppgifter på alla ärenden.
 • Alla användare kan ta bort borttagbara ärenden (ärenden utan innehåll, uppgifter som besök, status o.s.v.).och dokument.

Image Added

Skapa ett nytt ärende

Du kan skapa ett nytt ärende på två sätt.

 • Välj menyvalet Ny i Patientöversikten.
 • Skapa nytt ärende i ärendedialogen. Ärendedialogen visas när du registrerar en uppgift som t.ex. ett besök och SGX inte kan räkna ut vilket ärende som ska väljas. Om patienten bara har ett öppet ärende och du har registrerat uppgifter på ärendet väljs det ärendet automatiskt.

Image AddedVem har behandlat patienten

 • Klicka på "Notat" och välj "Per behandlare"
 • För uppgifter som har registrerats av någon annan kan du hålla muspekaren över uppgiften så visas den behandlingsansvariges namn.

Image Added


JAAMIS

På varje ärende finns JAAMIS, ett utvärderingsinstrument för behandlingsresultat:

...

JAAMIS ger en möjlighet att få en total sammanställning av behandlingsresultat.

Menyval

NY Skapar ett nytt ärende. Du fyller i kontaktorsak/diagnos, besvärsdebut o.s.v.

...

Öppnar rutan för försäkringsärenden.

Tips

Om du registrerat besök på "fel" ärende, se här >>>

...