Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

I patientens patientöversikt finns  där Du kan skapa ett försäkringsärende gällande patienten.

...

Du väljer "Företag". Om inte företaget finns kan Du skapa det genom att klicka på "Hantera" och sedan välja NY.

Fyll i skadenummer och/eller självrisk om det är aktuellt. Du kan även ange "Antal godkända besök" om en sådan begränsning finns.

Det går sedan att söka på skadenummer, (Ctrl + F8).